Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Digitaal

De afdeling V&C beheert de websites van Fonds 1818 en de website van de samenwerkende Leidse Fondsen.

www.fonds1818.nl De website fungeert als centraal informatiepunt met betrekking tot Fonds 1818. In 2015 zijn specifieke programmapagina's toegevoegd om de diverse programma's beter over het voetlicht te laten komen. Een deel van de aanvragen komt via de website binnen. In 2015 trok de website 65.697 unieke bezoekers. In 2016 wordt de website geheel responsive gemaakt zodat deze ook goed te lezen is op tablets en smart phones. 

www.fonds1818-24.nl Deze website is eind 2012 vernieuwd. De nieuwe site is ook mobiel gemakkelijk te benaderen. In 2015 zijn geen grote wijzigingen doorgevoerd.

http://jaarbericht.fonds1818.nl/ Deze website is gekoppeld aan de website van Fonds 1818 en bevat het jaarbericht.

www.groeneschoolpleinen.nl Deze site is in 2014 weinig veranderd. Alleen informatie over de kennisdagen en de nieuwsbrieven zijn toegevoegd. De google kaart waarop alle deelnemende scholen te zien zijn, is in 2015 geactualiseerd en voorzien van zo veel mogelijk informatie over de pleinen en van foto’s. Met het afsluiten van het programma Groene Schoolpleinen is de website overgedragen aan Stichting Oase. Deze organisatie die natuurlijk spelen bevordert, zal de website landelijk gaan inzetten. In 2015 had de website 5983 unieke bezoekers.

www.bijenindebuurt.nl Deze url is gekoppeld aan de programmapagina Bijen in de Buurt op de website van Fonds 1818.

www.leidsefondsen.nl Dit is de gezamenlijke website van de Leidse Fondsen. Het beheer van de site ligt bij de afdeling V&C van Fonds 1818. In 2015 is de website geheel vernieuwd.

 

U bent hier