Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Deskundigheidsbevordering

Fonds 1818 biedt diverse cursussen aan bestursleden en medewrkers van organisaties die voornamelijk met vrijwilligers werken en in potentie met succes een aanvraag bij het fonds in kunnen dienen.

Workshops zijn fondsenwerving, sponsoring, projectplan schrijven, crowdfunding zowel algemeen als voor de kunst, bestuur & management, financieel management en vrijwilligerswerven.

Behalve bij fondsenwerving zijn alle trainers externen. De workshops zijn zowel in eigen beheer in Het Nutshuis aangeboden als via de diverse vrijwilligerssteunpunten in de regio. Het aantal workshops in de regio was, afgezien van fondsenwerving, in 2015 wat lager. Oorzaak hiervoor ligt onder meer bij veranderingen bij de Vrijwilligerssteunpunten waardoor daar de capaciteit om de gratis cursussen te faciliteren is afgenomen.

Spreekuren
In 2015 zijn op verzoek van vrijwilligerssteunpunten spreekuren gehouden in diverse gemeenten. De spreekuren worden meestal vooraf gegaan door een voorlichtingsavond een aantal weken eerder. Een klein deel van de aanwezigen op de voorlichtingsavond komt naar het spreekuur. Aan de spreekuren doen per keer gemiddeld tien organisaties mee. Ook was het fonds aanwezig op beursvloeren

Cursussen fondsenwerving gegeven door Fonds 1818
In 2015 is vijf maal de cursus fondsenwerving gegeven. Het aantal deelnemers bedroeg zestig van evenzoveel organisaties. In de cursus wordt een korte introductie gegeven over fondsen in het algemeen en de aandachtsgebieden van Fonds 1818 in het bijzonder. Vervolgens wordt ingegaan op het maken van een goed projectplan, een begroting en een dekkingsplan. Omdat crowdfunding steeds vaker onderdeel is van de fondsenwerving en Fonds 1818 dit steunt, is de cursus aangevuld met een klein deel over crowdfunding. Het animo voor deze workshop, gegeven door medewerkers van Fonds 1818, is al jaren groot.

U bent hier