Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Groene Schoolpleinen

Groene Schoolpleinen - € 400.000

Het programma Groene Schoolpleinen heeft nog tot het eind van 2015 actief doorgelopen. In 2015 zijn 43 aanvragen gehonoreerd. Vanaf 1 januari 2016 wordt het programma stopgezet. Dit houdt in dat de nog lopende aanvragen (die al een startdonatie hebben aangevraagd) nog via het programma worden afgehandeld, maar nieuwe aanvragen volgens de reguliere Fonds 1818 aanvraag worden behandeld. Dit betekent geen maximumbedrag meer van € 25.000, maar in aansluiting aan het schoolpleinbeleid een bedrag van maximaal € 10.000 - € 15.000. Alleen achterstandsscholen in stedelijk gebied kunnen nog wel via het oude regime worden behandeld.

Vanaf het begin van het programma Groene Schoolpleinen is het onderhoud en het beheer van de pleinen een punt van bijzondere aandacht. In opdracht van het fonds is in 2014 door vier organisaties, waaronder twee gemeentelijke natuur- en milieu-educatieafdelingen, een scholingsprogramma ontwikkeld, dat inmiddels al twee jaar met succes loopt. Iedere school kan zich inschrijven voor maximaal drie workshops, die op het eigen plein zullen worden gegeven. Na de derde workshop heeft de school een eigen beheer- en beleefkalender opgesteld, op maat gemaakt voor het eigen Groene Schoolplein. Op deze manier kunnen scholen hun natuurlijke pleinen beter onderhouden, maar het gebruik van het plein ook beter in hun onderwijs integreren. Dit workshopprogramma is met groot enthousiasme ontvangen. Eens per drie maanden komen de workshopleiders bijeen en wisselen hun ervaringen uit. Inmiddels worden de scholen die nu pas in het programma instappen verplicht gesteld deel te nemen aan het workshopprogramma. Dit programma zal ook in 2016 worden voortgezet.

Het promotieonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hogeschool Leiden, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Thomas More Hogeschool, waarbij het fonds als consortiumpartner  betrokken is, loopt goed. 

Twee vragen worden hierbij onderzocht:

  1. Wat zijn de opbrengsten van (als leeromgeving ingerichte) groene schoolpleinen voor het onderwijsleerproces? In het bijzonder wat betreft: aandacht en concentratie; sociaal- en emotionele ontwikkeling; spel en beweging; mathematische ontwikkeling, en het functioneren van zorgleerlingen.
  2. Hoe kan een groen schoolplein integraal worden gebruikt in het onderwijsleerproces en welke expertiseontwikkeling is nodig bij leerkrachten (in opleiding) om dit gebruik te realiseren?

In totaal 13 scholen zijn bij dit onderzoek betrokken en worden met elkaar vergeleken. Het gaat om reeds vergroende scholen, scholen die nog een grijs plein hebben maar die zullen vergroenen, en scholen die een grijs plein hebben en dit zo houden.

De inzet van het fonds bestaat uit het aanleveren van de scholen (in de regio van het fonds zijn immers inmiddels veel groene pleinen ontstaan) en aan het bijdragen aan enkele bijeenkomsten van het consortium.

 

U bent hier