Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

De Uitdaging

In 2009 is het bestuur van Fonds 1818 akkoord gegaan met project De Uitdaging. Dit naar aanleiding van de wens binnen het Fonds om grotere projecten op wijkniveau te steunen, waarbij verschillende organisaties met elkaar samenwerken. Zonder stimulans van derden komen dergelijke projecten maar moeizaam of niet van de grond. Met De Uitdaging is de ambitie een groter project binnen een wijk van de grond te tillen dat op een andere wijze niet of slechts met zeer veel moeite van de grond zou komen.  

De Uitdaging in Laak Noord heeft geresulteerd in Paviljoen Kobus aan de Trekvaart dat in 2013 officieel geopend werd. Paviljoen Kobus is ondergebracht bij Coöperatief Eigenwijzer, een sociale wijkonderneming die als belangrijkste doel heeft de wijk tot bloei te brengen door gebruik te maken van de kracht van haar bewoners. Paviljoen Kobus is een horecapaviljoen waar gasten terecht kunnen voor koffie en thee, lunch en diner. Ook kunnen er bijeenkomsten en (culturele) activiteiten georganiseerd worden. De gasten van Kobus worden bediend door jongeren die hun opleiding volgen op de nabijgelegen praktijkschool. In 2015 heeft ons Fonds € 60.000 bijgedragen aan de exploitatiekosten en activiteitenkosten van Kobus, dit aanvullend op o.a. de inkomsten die de horeca daar zelf binnenbracht. Afgelopen jaar werd duidelijk dat het huidige concept niet goed werkbaar is en dat onvoldoende inkomsten worden geboekt. Voorjaar 2016 wordt in overleg met de Coöperatie het concept bijgesteld.

In september 2015 werd met de opening van het prachtig ontworpen Theehuis in De Tuin van Noord in Leiden de 2e Uitdaging gerealiseerd. Om het initiatief van het Theehuis te dragen is in Leiden de stichting de Leidse Uitdaging opgericht; de bestuursleden komen hoofdzakelijk uit Leiden Noord.  Onderdelen van het Theehuis Noord zijn onder andere een zitruimte met keuken, het buurtmuseum Leiden Noord  en een speluitleenpunt. Het idee is om met gebruikmaking van het park diverse activiteiten te organiseren; Parkdag 2016, Halloween, Buurtcamping, Openlucht film, Burendag enz. Het omliggende  park wordt momenteel in het kader van het wijkontwikkelingsplan voor Leiden Noord gerevitaliseerd zodat het park als “groene hart” van de wijk beter toegankelijk wordt en een meer centrale functie krijgt. Met deze plannen liep de gemeente Leiden een half jaar achter waardoor bij de start en de eerste maanden het gebouw moeilijk bereikbaar was en de omliggende omgeving nog niet uitdagend genoeg. Dit is nu snel aan het veranderen.  Het Theehuis heeft straks een centrale plek in het opgeknapte park. De exploitatie in het afgelopen jaar heeft ons Fonds met een bijdrage van € 10.000,- ondersteund.

De 3e uitdaging wil Fonds 1818 realiseren in Zoetermeer in de wijk Seghwaert, een zogenoemde bloemkoolwijk met 16.000 inwoners die rond 1980 gebouwd is. Hier zijn in 2015 al oriënterende gesprekken en wijkverkenningen geweest. Focus ligt op de oude perenboomgaard Hof van Seghwaert, waar omwonenden zich over hebben ontfermd. Zij hebben ideeën om de boomgaard te gaan benutten voor groeneducatie, sport en spel, recreatie,  leerprocessen en ontmoeting. Hier liggen grote kansen voor het project. Er is hier al veel burgerkracht aanwezig. Eerste ideeën zijn o.a. om in de hof een Aardehuis te realiseren als trefpunt voor deze wijk.  Voorzieningen als broodoven, ruimte voor een informeel gesprek en voor vergaderingen, aangevuld met een mobiele 'horeca'-voorziening voor de participanten, maar ook een (chemisch) toilet vormen de basisvoorzieningen voor het trefpunt.  Het trefpunt fungeert als ‘de Werkplaats’ voor de Hof van Seghwaert maar ook voor de wijk als geheel. ‘De Werkplaats’ gaat in de loop van het project tevens fungeren als uitvalsbasis om op een kunstzinnige manier en in bewonersparticipatie een herkenbaar groen lint te maken door de wijk heen. Planning is dat in de eerste helft van 2016 dit project concreet op de rails gezet wordt. 

U bent hier