Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Donaties in aantallen

Ontwikkeling donatieaanvragen
In 2015 bedroeg het aantal ontvangen donatieaanvragen 1.853. Dit is 2,0% minder dan in 2014 (2014: 1.890).

In het verslagjaar zijn 1.329 (70,8%) donatieaanvragen gehonoreerd, 547 (29,2%) werden afgewezen of teruggetrokken. In totaal zijn derhalve 1.876 donatieaanvragen behandeld. In 2014 waren dit 1.872 aanvragen.

Van de 1.329 gehonoreerde donatieaanvragen waren er 571 afkomstig uit Den Haag, 160 uit Leiden, 126 uit Delft en 90 uit Zoetermeer. De overigen waren afkomstig uit andere gemeenten of hadden een regionaal of landelijk karakter.

In 2015 werd totaal een bedrag van € 12,3 miljoen toegewezen, waarvan € 5,6 miljoen voor Den Haag, € 1,1 miljoen voor Leiden, € 0,9 miljoen voor Delft, € 1,8 miljoen voor de regio en € 2,9 miljoen voor overige gemeenten binnen en soms buiten de regio. Een bedrag van € 0,9 miljoen viel vrij.

Er zijn geen aanvragen afgewezen vanwege gebrek aan middelen.

De volgende totaal bedragen (afgerond) zijn toegewezen aan projecten die in 2015 zijn gehonoreerd:

- Educatie €   1,10 miljoen   €   1,31 miljoen
- Kunst & Cultuur €   4,00 miljoen   €   4,01 miljoen
- Natuur & Milieu €   2,08 miljoen   €   1,84 miljoen
- Zorg & Welzijn €   4,70 miljoen   €   5,17 miljoen
- Totaal €  11,88 miljoen   €  12,33 miljoen

 

De vijf grootste donaties waren in het verslagjaar:

 • Cultuurfonds Zoetermeer, opstarten en ondersteunen van het fonds in 2016 t/m 2018
  €   450.000,--
 • Fonds 1818 eigen initiatief, programma Buurtmoestuinieren
  €   392.474,--
 • Fonds 1818 eigen initiatief, koren zingen voor ouderen
  €   320.000,--
 • SunIdee, er wordt beoogd jongeren via leerwerk voorzieningen naar werk toe te leiden
  €   270.000,--
 • Fonds 1818 eigen initiatief, jeugdvakantieloket              
  €   180.000,--

 

U bent hier