Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Sport

Sport - € 500.000

Op het terrein van sport worden veel aanvragen gedaan voor breedtesport projecten, waarbij zoveel mogelijk mensen gaan sporten die dat anders niet doen. Aanvragen van sportverenigingen worden primair getoetst op ‘toegevoegde waarde’. Dit houdt in dat alleen aanvragen voor projecten met onmiskenbaar een sociaal-maatschappelijk aspect, bijvoorbeeld omdat zij gericht zijn op doelgroepen in een achterstandspositie die (nog) geen lid zijn van de aanvragende vereniging, voor honorering in aanmerking komen. In de praktijk hebben veel aanvragen betrekking  op de verbouwing/(her)inrichting van sportaccommodaties gericht op multifunctioneel gebruik. Toepassing van het criterium toegevoegde waarde betekent dat projecten/activiteiten die tot de reguliere taken/voorzieningen van een vereniging kunnen worden gerekend en uitsluitend aan de eigen leden ten goede komen, niet ondersteund worden.

In 2015 is een bedrag van €438.973 besteed aan projecten op het terrein van sport.

Een relatief fors bedrag van € 150.000 is in 2015 gereserveerd om kinderen/jongeren die door gebrek aan financiële middelen niet in staat zijn een zwemdiploma te halen, een steuntje in de rug te geven. Jeugdsportfonds Zuid-Holland en Fonds 1818 hebben de handen ineengeslagen en dragen evenveel bij. Jeugdsportfonds en Fonds 1818 betalen ieder € 225,- per kind.

De samenwerking met Jeugdsportfonds Zuid-Holland is vergelijkbaar met de afspraken die Fonds 1818 met verschillende stichtingen Urgente Noden en Leergeld in zijn werkgebied heeft gemaakt.

Voor 2016 wordt het budget op hetzelfde niveau gehandhaafd als voor 2015.

U bent hier