Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang - € 600.000

Met initiatieven op dit terrein wordt beoogd de situatie van personen in de marge van de samenleving te verbeteren. Doelgroepen zijn dak- en thuislozen, zwerfjongeren, vluchtelingen, verslaafden en ex-gedetineerden. In 2015 is met een bedrag van € 553.208 ongeveer 92 % van het gereserveerde budget aan projecten op het terrein van maatschappelijk opvang besteed.

In 2015 is aan de verschillende Stichtingen Urgente Noden in het werkgebied van Fonds 1818 (Den Haag, Leiden Delft, Zoetermeer) in totaal een bedrag van € 185.000 verstrekt voor leniging van individuele nood. Aan de onderscheiden stichtingen Leergeld is in totaal een bedrag va € 80.000 in het werkgebied van Fonds 1818 uitgegeven.

Voor 2016 wordt het budget voor Maatschappelijke Opvang op € 600.000 gehandhaafd.

U bent hier