Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Buurtwerk

Buurtwerk - € 500.000

Vanuit de gedachte dat sociale samenhang begint bij de mensen in het portiek en op straat ondersteunt Fonds 1818 nadrukkelijk buurt- en wijkprojecten. Ingestoken wordt op het uitlokken van nieuwe initiatieven. Afgelopen jaren heeft het buurtwerk wisseling in budgetten en uitgaven gezien. Waar het budget in 2012 nog € 748.868 bedroeg, zijn de uitgaven in 2013 gedaald naar
€ 359.224 en in 2014 verder gedaald naar € 341.573. In het afgelopen jaar is er echter weer een stijging in de uitgaven te zien, er is in 2015 € 488.219 uitgegeven. Het aantal aanvragen daarentegen daalt wel verder. In 2014 waren dit er nog 144, in 2015 is dit gedaald naar 123. Van de 123 aanvragen hebben 68 aanvragers een bijdrage toegezegd gekregen (72%).

De gemiddelde bijdrage binnen het domein Buurtwerk (€ 5.486) ligt lager dan binnen het gehele traject Zorg en Welzijn (€ 9.804). Dit is te verklaren doordat de aanvragen van actieve burgers vaak lager zijn dan die van bijvoorbeeld grote welzijnsinstellingen.

Het merendeel van de aanvragen is vanuit Den Haag afkomstig (55%). Uit Zoetermeer komt 11% van de aanvragen en uit Leiden 8%. De rest van de aanvragen komt uit de rest van het werkgebied van het fonds. Doordat meer dan de helft van de aanvragen vanuit Den Haag komt, volgt hieronder een nadere toelichting op deze gemeente.

Eind 2014 en begin 2015 zijn een paar van de grote bewonersorganisaties gestopt (Regentes Valkenbos, Rustenburg Oostbroek en Vrederust). Reden is de constante strijd tegen de bezuinigingen op de gemeentelijke subsidie. Eind 2014 heeft de gemeente Den Haag toegezegd tot 2018 geen bezuinigingen meer door te voeren. Dit heeft ademruimte gegeven voor de nog bestaande organisaties. Vooralsnog levert dit niet meer aanvragen op.

Bijzondere projecten

Het Circus € 65.000

Na het opheffen van bewonersorganisaties Regentes Valkenbos is er een behoefte ontstaan aan het oprichten van een nieuwe buurtorganisatie. Als transitieproject is door de volgende partijen: bewoners, Kunstenaars Collectief, De Nieuwe Regentes en Den Haag in Transitie een project ‘Het Circus’ ontwikkeld dat als vliegwiel zal fungeren voor bewonersparticipatie. Resultaat is dat er een vijftal wijkinitiatieven zijn georganiseerd met als afsluiting een tweedaags wijkfestival. Bij al deze projecten hebben de voornoemde disciplines samengewerkt (inclusief meer dan honderd bewoners) en er zijn sterke projecten neergezet. In 2016 zullen er vervolggesprekken plaatsvinden. Of er vanuit dit samenwerkingsverband een nieuwe bewonersorganisatie wordt opgericht, is nog onzeker.

Bijzonder Thuisafgehaald € 86.240

Op initiatief van Fonds 1818 heeft in december 2013 een gesprek plaatsgevonden met de oprichter van Thuisafgehaald. Insteek was om te kijken in hoeverre Thuisafgehaald kan worden uitgerold in heel het werkgebied van Fonds 1818, dit naar aanleiding van project Thuisafgehaald Leiden Zuid West. Thuisafgehaald gaf aan dat een aantal ontwikkelingen ziet die het zou willen stimuleren, zoals meer contact tussen buurtbewoners en in het bijzonder contacten met kwetsbare doelgroepen.

In 2014-2015 heeft Thuisafgehaald met een donatie van Fonds 1818 extra inzet gepleegd in Den Haag, dit is als meer dan geslaagd geëvalueerd. In 2016 t/m 2018 gaat Thuisafgehaald extra inzet plegen in Delft, Leiden en Zoetermeer. Doelgroepen zijn alle bewoners en in het bijzonder minder validen en senioren. De donatie voor dit project is in 2015 verstrekt.

Budget

Het budget voor buurtwerk is bijna helemaal opgemaakt. De verwachting zal zijn dat dit in 2016 ook zal gebeuren. Daarom wordt ook dit jaar de begroting op € 500.000 vastgesteld. 

U bent hier