Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Zorg & Welzijn

In  2015 werd het budget voor het traject Zorg & Welzijn met € 100.000 verlaagd tot € 4.700.000.  De reden hiervoor was de neerwaartse trend in uitgaven, die zich reeds in 2013 en in 2014 aftekende. De overheidsbezuinigingen hielden aan wat bij aanvragers leidde tot terughoudendheid bij het ontplooien van nieuwe grootschalige initiatieven. Desondanks namen het aantal aanvragen en bestedingen in het kader van Zorg & Welzijn  toe. In 2015 werd het budget zelfs overschreden met € 466.933.

Hieronder staat een overzicht van de begroting Zorg & Welzijn in 2015 – begroot en gerealiseerd – en de bedragen die voor de afzonderlijke onderdelen voor 2016 zijn gereserveerd.

Wijzigingen ten opzichte van 2015 worden afzonderlijk beschreven. Verder wordt aangegeven waarop het beleid van Zorg & Welzijn zich specifiek richt en welke grote(re) projecten in 2015 gesteund zijn.

In 2015 zijn binnen het Traject Zorg & Welzijn 785 projecten behandeld tegenover 781 in 2014. Hiermee bleef het aantal aanvragen stabiel. Van de beoordeelde aanvragen zijn 527 aanvragen (67%) positief beoordeeld.  In 2014 zijn er 486 positief beoordeeld (62%). De gemiddelde bijdrage per project is gestegen van € 8.500 in 2014 naar € 9.804 in 2015. 

  Begroot 2015 Gerealiseerd 2015 Begroot 2016
Maatschappelijke Opvang € 600.000 € 553.208 € 600.000
Arbeidstoeleiding & Activering  € 400.000 € 540.980 € 400.000
Vrijwilligerswerk € 400.000 € 388.522 € 400.000
Buurtwerk € 500.000 € 488.219 € 500.000
Welzijnswerk € 1.650.000 € 2.194.100 € 1.750.000
Sport € 500.000 € 438.973 € 500.000
Zorginstellingen € 650.000 € 562.931 € 650.000
Totaal € 4.700.000 € 5.166.933 € 4.800.000

Slot

Zoals uit bovenstaande blijkt, wordt het beleid op het terrein van Zorg & Welzijn in 2016 in grote lijnen voortgezet. Het totale budget neemt in 2016  met € 100.000 toe ten opzichte van 2015 en is begroot op € 4.800.000.  Deze verruiming wordt ingezet ten behoeve van welzijnswerk. De budgetten voor maatschappelijke opvang, arbeidstoeleiding en -activering, buurtwerk, sport en zorginstellingen blijven gelijk ten opzichte van 2015.

 

U bent hier