Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Milieu

Milieu - € 400.000

In 2015 is €283.421 gedoneerd aan milieuprojecten. Dat is een toename van 22% t.o.v. 2014 (€ 231.550). Het domein Milieu heeft echter te maken met een onderbesteding van 29%. Het budget voor 2016 blijft € 400.000, omdat vanaf de tweede helft van 2015 een stijging van de uitgaven waarneembaar is en die naar verwachting doorzet in 2016. Het Fonds zoekt steeds meer de aansluiting bij lokale subsidieregelingen om een versnelling te genereren. Dit leidt tot meer en hogere uitgaven. Een goed voorbeeld hiervan is de verdubbelaar van het Klimaatfonds (€ 91.750).

Milieu is een relatief jong domein binnen het donatiebeleid van Fonds 1818. Het effect dat Fonds 1818 wil en kan bereiken op dit brede onderwerp is klein. Fonds 1818 zoekt daarom de samenwerking met voornamelijk lokale overheden. De gemeenten Den Haag, Leiden en (vanaf 2016) Rijswijk stemmen hun subsidieregelingen af op bewonersinitiatieven. Vaak zijn dit groene bewonersinitiatieven, maar duurzaamheid als verbindend thema dat de samenwerking bevordert tussen verschillende sectoren, wint terrein. Decentrale energieopwekking op grote daken van gemeenschappelijke voorzieningen (bijv. scholen) zijn hier een goed voorbeeld van. Het zijn juist deze bottom-up projecten die goed aansluiten op het beleid van Fonds 1818. De intrinsieke motivatie is hoger, waardoor de kans op succes vele malen hoger is.

Onder ‘milieu’ vallen met name projecten op het gebied van duurzaamheid. Hoe kunnen burgers en organisaties bijdragen aan een duurzame leefomgeving? Ook al zijn de middelen van Fonds 1818 beperkt, het uitgangspunt is om op kleine en middelgrote schaal bij te dragen aan bewustwording en gedragsverandering. Dit wordt bereikt door voorbeeldprojecten te belonen en samenwerking tussen de voorlopers te faciliteren. Deze ambitie geldt voor alle doelgroepen, maar speciaal voor kinderen en jongeren. Zij staan van nature open voor nieuwe opvattingen en het vormen van nieuwe idealen. Indien hun houding ten aanzien van duurzaamheid beïnvloed kan worden, plukken volgende generaties daar de vruchten van. Belangrijke thema’s zijn: kennisdeling en bewustwording over CO2 -reductie, watergebruik, afval & recycling, (over)consumptie, duurzame producten en duurzaam bouwen. De voorkeur gaat uit naar projecten die tot doel hebben om grote groepen inwoners te enthousiasmeren en te activeren.

Het Fonds steunde jarenlang  het Haagse Milieucentrum, dat een onafhankelijke positie innam in Den Haag en een dertigtal milieuorganisaties vertegenwoordigde. In 2015 zijn het Haags Milieucentrum en Duurzaam Den Haag gefuseerd. De nieuwe organisatie zet in op de ontwikkeling van een nieuw team, een nieuw organisatieontwerp en een nieuw verdienmodel. Fonds 1818 ondersteunt zowel de interne als externe organisatieontwikkelingen van het transitieproces en wil daarmee de doorstart naar één duurzame milieuorganisatie voor heel Den Haag mogelijk maken. Duurzaam Den Haag organiseerde in oktober de HK1000. Honderden willekeurig uitgekozen Hagenaars konden gedurende één dag in de Fokker Terminal hun ideeën en wensen t.a.v. duurzaamheid delen. Naar aanleiding van de dag zijn ca. 30 deelgroepen in het leven geroepen die zich hebben verenigd op onderwerpen als het aanpakken van zwerfvuil, het promoten van Den Haag als fietsstad, meer groen in de stad en het stimuleren van een lokale economie.

Een ander opvallend project in 2015 betrof het project van stichting Duurzame horeca Leiden en omstreken dat gericht is op het stimuleren van een duurzamere bedrijfsvoering binnen de horeca. Voorbeelden zijn minder voedselverspilling, meer biologische producten en vaker duurzaam gevangen vis op het menu. Maar ook zaken als het aanbieden van kraanwater of energiezuinige apparatuur dragen bij aan het verkleinen van de 'footprint' van de restaurants. Tegelijkertijd worden met publieksacties consumenten en bezoekers van Leidse horeca uitgedaagd om bewustere keuzes te maken en met behulp van bijv. petities de ondernemers te beïnvloeden.

U bent hier