Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Duurzaamheidstraject

Duurzaamheidstraject Fonds 1818 - € 150.000

Het duurzaamheidstraject is in 2010 in het leven geroepen om aanvragers, die duurzaamheid willen verankeren in de bedrijfsvoering en daarmee willen bijdragen aan milieudoelstellingen, een extra impuls te bieden. De focus binnen het duurzaamheidstraject ligt op verduurzaming bij (ver)bouwprojecten. De achterliggende gedachte was dat de dynamiek die tijdens een (ver)bouw ontstaat binnen een organisatie, een geschikt moment is duurzame veranderingen door te voeren. Met behulp van adviezen van externe duurzaamheidsadviseurs stimuleert het fonds de aanvragers een duurzaamheidslag te maken in het gebouw én de bedrijfsvoering.

Eind 2015 kan geconcludeerd worden dat het duurzaamheidstraject een eindig traject is binnen het donatiebeleid. Duurzaamheid is inmiddels steeds meer gemeengoed bij de aanvragers en de betrokken professionals. Architecten, bouwprojectleiders en de directies van de aanvragers stemmen al bij aanvang de wensen en mogelijkheden op elkaar af. Het resultaat is dat het aantal toegekende duurzaamheidsbijdragen in 2015 is teruggelopen tot vier. Na de ‘piek’ in 2014 (8 toegekende duurzaamheidsbijdragen) ligt het aantal weer op het niveau van 2013 en daarvoor. Het aantal nieuwe trajecten is in 2015 ook zeer beperkt gebleven, dus de verwachte uitgaven in 2016 zijn laag. Na aanleiding van de laatste adviestrajecten zullen nog enkele aanvragen verwacht, maar nieuwe adviestrajecten worden niet meer actief onder de aandacht gebracht.

CO₂-reductie blijft echter wel een speerpunt binnen het beleid van Fonds 1818. Daarom is de samenwerking met het Klimaatfonds geïntensiveerd. Het Klimaatfonds ondersteunt CO₂-reductieprojecten van non-profitorganisaties. Het Klimaatfonds betaalt per 1000 kg CO₂-reductie een bedrag van € 15,- met een maximale looptijd van € 15 jaar. Fonds 1818 wil organisaties stimuleren meer te investeren in maatregelen die de CO₂-uitstoot verminderen. Daarom verdubbelt het Fonds in de periode oktober 2015 t/m oktober 2016 de financiële bijdragen van het Klimaatfonds Haaglanden. De bijbehorende administratie is ondergebracht bij het Klimaatfonds. Het effect is dat, in tegenstelling tot de duurzaamheidstrajecten, met minder personele inzet meer projecten gesteund kunnen worden voor een gemiddeld lagere bijdrage. Een win-win situatie. Begin 2016 was binnen drie maanden reeds een derde van het begrote bedrag ad € 90.750 besteed. Bij succes wordt deze regeling, vermoedelijk voor weer een bepaalde tijd, herhaald.

U bent hier