Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Natuur & Milieu

Het budget voor 2016 voor Natuur & Milieu is vastgesteld op € 1.900.000, iets lager dan de begroting van 2015, die daar € 241.730 onder bleef.

Het budget 2016 is opgebouwd uit vier componenten: € 1.000.000 voor Natuur, € 350.000 voor Milieu, € 150.000 voor het Duurzaamheidstraject en € 400.000 voor Groene Schoolpleinen.

Het programma Groene Schoolpleinen kende zijn laatste (actieve) jaar, waardoor het aantal aanvragen aanzienlijk terugliep. In totaal werd in 2015 een bedrag van € 455.480 gedoneerd aan de groene schoolpleinen.

Het aantal natuurprojecten is wederom een stuk groter dan het aantal milieuprojecten, hetgeen te verklaren is uit het feit dat burgerinitiatieven zich meer op natuur dan op milieu richten. De milieu- en duurzaamheidprojecten worden vanwege hun complexiteit eerder opgezet door professionele instellingen, terwijl iedere buurtorganisatie, school, welzijnsclub gemakkelijk een natuurproject kan realiseren. 

    Begroot 2015   Gerealiseerd 2015   Begroot 2016
Natuur   € 530.000   € 1.027.719   € 1.000.000
Groene schoolpleinen   € 850.000   € 455.480   € 400.000
Milieu   € 400.000   € 283.421   € 350.000
Duurzaamheids-    traject   € 300.000   € 71.650   € 150.000
Totaal   € 2.080.000   € 1.838.270   € 1.900.000

U bent hier