Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Investeringen in de Missie

Feitelijk horen de MRI’s niet in de donatiebegroting thuis, omdat zij geen donaties zijn uit de opbrengsten van het kapitaal. Het zijn investeringen uit het kapitaal zelf, waarmee zowel een financieel als een maatschappelijk rendement wordt beoogd. Toch is een paragraaf over MRI’s hier op zijn plaats, als de donatiebegroting wordt gezien als de plek waar alle doelstellingsactiviteiten worden besproken.

Het bestuur heeft uitgesproken dat de groei van de MRI’s dient te worden versneld. Geconstateerd kan worden dat in 2015 een aanzienlijk aantal projecten is bekeken en vier investeringen ter grootte van in totaal € 3,6 miljoen zijn gedaan. In de eerste vergadering van de ACB in 2016 zijn twee projecten goedgekeurd ter waarde van in totaal € 1,65 miljoen.

Daarmee is het totaal bedrag aan toezeggingen gestegen tot € 12,8 miljoen, ruim de helft van de totaal beschikbare middelen voor MRI. Volgens de stand van eind december 2015 bedraagt het belegd vermogen € 477 miljoen, en is er dus maximaal € 23,8 miljoen te besteden.

De pijplijn van projecten waarin mogelijk kan worden geïnvesteerd is ook beter gevuld, doordat in het laatste halfjaar van 2015 een verkenner heeft gezocht naar projecten, Saja Chander. Dat heeft ten minste één investeerbaar project opgeleverd, dat nu grondig wordt onderzocht. Daarnaast is een competitie georganiseerd door de Social Club Den Haag, waaruit vier projecten zijn geselecteerd om verder uit te werken. Op 29 februari zal worden beslist of en zo ja, welke projecten financiering van Fonds 1818 kunnen krijgen. Er zit zeker één kansrijk project bij.

Over alle investeringen wordt een besluit genomen in de ACB, tenzij de ACB een besluit overlaat aan het bestuur. Dat is in 2015 gebeurd bij het project Eigen Raam, dat in het bestuur werd afgewezen.

 

U bent hier