Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Voortgezet Onderwijs

Voortgezet Onderwijs (VO) - € 200.000

In 2015 steeg het aantal aanvragen met 112% naar 36. De afgelopen jaren was er een dalende trend zichtbaar waardoor meer tijd is geïnvesteerd in de relaties binnen het veld. Dit lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen, waardoor directies binnen het VO vaker de weg naar het Fonds vonden. Van de 36 projecten zijn er 27 positief beoordeeld (75%). Dit percentage is stabiel. Het hogere aantal aanvragen heeft er jammer genoeg nog niet toe geleid dat het budget volledig werd besteed, maar ook in de uitgaven zit de afgelopen jaren een stijgende lijn. De brede waaier van projecten bestond o.a. uit debattoernooien voor VMBO scholieren, acceptatie van Lesbische, Homofielen, Biseksuele en Transgenders (LHBT), beroependagen voor VMBO’ers i.s.m. het bedrijfsleven en het aanleren van sociale vaardigheden binnen het speciaal onderwijs.

Fonds 1818 blijft onverminderd onderwijsprojecten steunen die investeren in een betere startpositie van jeugd op de arbeidsmarkt. Zo heeft JINC Den Haag (€ 20.000) in samenwerking met scholen en het bedrijfsleven een onderwijsmethode opgezet die zich specifiek richt op jongeren met een sociaal economische achterstand. Concreet houdt dit in dat 650 VMBO-leerlingen door middel van bliksembezoeken aan bedrijven een breder beeld krijgen van het beroepenveld.  Daarnaast krijgen ze ook sollicitatietrainingen die verzorgd worden door medewerkers uit het bedrijfsleven. Hier leren ze de kneepjes van het solliciteren, zoals zorgen voor een goede eerste indruk en een juiste voorbereiding. De directeur van Fonds 1818 leverde een bijdrage aan het project door een workshop te verzorgen op de Hofstad MAVO.

Gezien de stijgende lijn in het aantal aanvragen en bestedingen is de verwachting dat het begrote budget van €200.000 in 2016 wordt gehaald.

U bent hier