Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Primair Onderwijs

Primair Onderwijs (PO) - € 350.000

In 2015 zijn 108 projectaanvragen binnen gekomen[1]. Van de 108 zijn 84 aanvragen positief beoordeeld (78%). In 2014 bedroeg dit percentage 83% tegen 73% in 2013. Het (gecorrigeerde[2]) totale donatiebedrag bedroeg €358.464. De overbesteding van €158.464 komt door relatief veel projecten met een hoge begroting. Ondersteunde projecten lagen in een breed spectrum, o.a. mentoraatsprojecten, projecten ter bevordering van binding en contact met de buurt, inrichting van buurtschoolpleinen, duurzaamheidseducatie en voorlichting.

Het primair onderwijs is in beweging. Naast het zogenoemde kerncurriculum dat bestaat uit (digitale) geletterdheid, rekenvaardigheden en burgerschap dringt het besef door dat al vroeg geïnvesteerd moet worden in kennis die leerlingen nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen en eraan bij te dragen. Hierdoor ontstaan leerdomeinen als Mens & Maatschappij, Natuur & Technologie, Taal & Cultuur. Door binnen die clusters de inhoud van vakken in samenhang aan te bieden, leren leerlingen vakoverstijgend denken en werken. Deze ontwikkeling sluit goed aan op het beleid van Fonds 1818. Vakoverstijgende projecten hebben een toegevoegde waarde voor de algemene ontwikkeling van kinderen, omdat kennis wordt gebundeld. Door het soms nog experimentele karakter en de daarmee samenhangende hogere kosten, wordt over het algemeen vaker een beroep gedaan op externe financiering, zoals het Fonds.

Een voorbeeld van een vakoverstijgend project is ‘Oorlog in mijn buurt’ (€30.000), dat naar Amsterdams voorbeeld in het schooljaar 2015-2016 is gestart in Den Haag. Dit project bundelt geschiedenis, taal, sociale vaardigheden en buurtbetrokkenheid in combinatie met een zeer relevante maatschappelijke inhoud en een vermoedelijk grote impact richting verschillende doelgroepen. Kinderen interviewen ouderen uit de buurt over hun jonge jaren in diezelfde buurt gedurende de Tweede Wereldoorlog. Binnen afzienbare tijd zijn er geen ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog meer in leven. Dit project biedt een (laatste) kans om de jeugd met de ooggetuigen in gesprek te laten gaan, om de verhalen te horen en door te geven.

De verhalen worden opgenomen op de site www.oorloginmijnbuurt.nl. De basisscholen kunnen de website gebruiken om de geschiedenislessen te verrijken en kinderen zelf onderzoek te laten doen. De tien deelnemende scholen komen uit verschillende Haagse wijken: o.a. Vogelwijk en Centrum/Schilderswijk.

Op basis van de overbesteding in 2015 en het voornemen om degelijke en kwalitatief sterke projecten te belonen met meerjaren donaties, is het begrote donatiebedrag voor het domein Primair Onderwijs verhoogd naar € 350.000.[1] Om de kengetallen met voorgaande jaren te kunnen vergelijken zijn de 52 anti-pestaanvragen binnen het domein PO meegeteld, maar dit leidt wel tot een enigszins vertekend beeld.

[2] De uitgaven voor anti-pesten worden hierbij wel eenmalig buiten beschouwing gelaten, omdat door de hoge uitgaven er anders geen vergelijking mogelijk was.

 

U bent hier