Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Educatie

Het traject Educatie richt zich primair op de doelgroep jeugd. De kerndoelen zijn om de jeugd te steunen in hun groei naar volwassenheid en autonomie. Fonds 1818 steunt projecten die bijdragen aan het verwerven van kennis, het benutten van kansen, het ontwikkelen van talenten en de (kunstzinnige) ontplooiing van kinderen en jongeren.

De belangrijkste voorwaarden voor steun zijn:

  • projecten vormen een aanvulling op het curriculum en verrijken daarmee substantieel de leeromgeving,
  • de jeugd is actief betrokken bij het project,
  • de activiteiten zijn gericht op kennismaking en interactie met een bredere doelgroep, zoals bijv. senioren, buurtbewoners en ouders.

Speciale aandacht gaat uit naar projecten die streven naar de verheffing van jongeren die zich in een sociaal economische achterstandsituatie bevinden en naar de participatie van geestelijk en fysiek beperkte jeugd in de samenleving.

Kerncijfers

Voor het jaar 2016 is het budget voor het traject Educatie met € 180.000 verhoogd naar
 € 1.280.000. De reden hiervoor is dat het budget is aangepast aan de toename van het aantal aanvragen en het overschrijden van het budget met €217.422 in 2015. De belangrijkste oorzaak voor het overschrijden van het budget is de invoering van het donatieprogramma ‘Anti-Pesten’.

In 2015 heeft het fonds binnen het traject Educatie 290 projecten behandeld. Dit is wederom een lichte stijging t.o.v. van het voorafgaande jaar. In absolute aantallen gaat het om 16 aanvragen, procentueel om 6%. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat 55 van de 290 aanvragen vallen onder het donatieprogramma Anti-Pesten (27 in 2014). Van de aanvragen is 71% positief besloten. Dit is nagenoeg gelijk aan 2014 (70%).

Het totale donatiebedrag voor de 55 nieuwe anti-pestaanvragen bedraagt €219.416 en vormt een belangrijke oorzaak voor de overbesteding. Het gemiddeld donatiebedrag is gestegen naar
€ 6.331 (2014: € 5.862). Aan twee organisaties zijn renteloze leningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 70.000.

Het traject Educatie vertoont al jaren een redelijk stabiel uitgavenpatroon. Onder- en overbestedingen kunnen per domein afwijken, maar de totale uitgaven liggen elk jaar in de buurt van de begrote uitgaven. Door het succes van het donatieprogramma Anti-pesten is voor het eerst sinds enkele jaren gekozen voor een verhoging van het budget. De begroting voor 2015 ziet er per domein als volgt uit:

 

Begroot 2015

Gerealiseerd 2015

Begroot 2016

Primair Onderwijs

€ 200.000

€ 508.017

€ 350.000

Voortgezet Onderwijs

€ 200.000

€ 162.833

€ 200.000

Hoger Onderwijs

€  50.000

€ 85.061

€  75.000

Educatie Overig

€ 200.000

€ 200.912

€ 250.000

Cultuureducatie

€ 375.000

€ 318.175

€ 330.000

Fonds 1818<24

€   75.000

€ 42.424

€   75.000

Totaal

€ 1.100.000

€ 1.317.422

€ 1.280.000

   

 

U bent hier