Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Deskundigheidsbevordering

Het cursusaanbod van Fonds 1818 is in 2014 geprofessionaliseerd. Voorheen lag de organisatie en coördinatie volledig bij het hoofd V&C. Dit had als gevolg dat het werven van deelnemers er vaak bij inschoot. Sinds maart 2014 is de coördinatie in handen van een externe kracht. Hierdoor is de promotie van de cursussen beter verankerd, wat resulteert in een groter aantal deelnemers. Ook worden de cursussen beter geëvalueerd en worden de trainers waar nodig bijgestuurd.

Workshops zijn fondsenwerving, sponsoring, projectplan schrijven, crowdfunding zowel algemeen als voor de kunst, bestuur & management, financieel management en vrijwilligerswerven.

Behalve bij fondsenwerving zijn alle trainers externen. De workshops zijn zowel in eigen beheer in Het Nutshuis aangeboden als via de diverse vrijwilligerssteunpunten in de regio. Het aantal workshops in de regio was, afgezien van fondsenwerving, in 2014 wat lager.

Spreekuren
In 2014 zijn op verzoek van vrijwilligerssteunpunten spreekuren gehouden in diverse gemeenten. De spreekuren worden meestal vooraf gegaan door een voorlichtingsavond een aantal weken eerder. Een klein deel van de aanwezigen op de voorlichtingsavond komt naar het spreekuur. Aan de spreekuren doen per keer gemiddeld tien organisaties mee. Ook was het fonds aanwezig op beursvloeren.

Cursussen fondsenwerving gegeven door Fonds 1818
In 2014 is vijf maal de cursus fondsenwerving gegeven. Het aantal deelnemers bedroeg zestig van evenzoveel organisaties. In de cursus wordt een korte introductie gegeven over fondsen in het algemeen en de aandachtsgebieden van Fonds 1818 in het bijzonder. Vervolgens wordt ingegaan op het maken van een goed projectplan, een begroting en een dekkingsplan. In 2014 is de cursus aangevuld met een klein deel over crowdfunding. Het animo voor deze workshop, gegeven door medewerkers van Fonds 1818, is al jaren groot.

U bent hier