Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Lokale Fondsen

In september 2013 is de Stuurgroep Lokale Fondsen Nederland van start gegaan met als doel het stimuleren van de oprichting van lokale fondsen in heel Nederland. Fonds 1818 ondersteunt de het initiatief financieel en maakt deel uit van de stuurgroep. Medio 2014 is de stichting Lokale Fondsen Nederland opgericht. Het hoofd Voorlichting & Communicatie Fonds 1818 heeft zitting in het bestuur. Doel is dat de stichting vóór 2019 wordt overgedragen aan een nieuw te vormen vereniging van lokale fondsen.

In de regio van Fonds 1818 is in 2014 een aantal initiatieven gestart om lokale fondsen op te richten. Het Bezuidenhoutfonds is inmiddels opgericht. Het Johanna van Beieren Fonds Teylingen is in een vergevorderd stadium. In Scheveningen, Zoetermeer en Oegstgeest zijn initiatieven in ontwikkeling. Het Johanna van Beieren Fonds Teylingen en het Bezuidenhoutfonds kregen van Fonds 1818 een startdonatie van € 3.000.

Lokale fondsen in de regio kunnen, zodra zij een meerjarenplan hebben, een aanvraag indienen voor een verdubbeling van inkomsten die via crowdfunding zijn geworden. Er zijn in 2014 nog geen lokale fondsen die hiervan gebruik hebben gemaakt.

U bent hier