Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Groene Schoolpleinen

In 2014 doneerde het fonds € 1.047.890 voor het vergroenen van schoolpleinen, verdeeld over 73 scholen. Daarnaast kwam een donatie van € 164.540 voor het workshopprogramma voor de groene pleinen. In 2013 was dit € 1.114.490 voor 89 scholen. In totaal doen nu 218 scholen uit het werkgebied van het fonds mee aan het Programma Groene Schoolpleinen. Het budget voor 2015 zal worden verhoogd naar € 850.000, omdat er nog 55 scholen geen hoofddonatie hebben ontvangen en er ook een bedrag moet worden gereserveerd voor het derde jaar van het workshopprogramma. Het programma Groene Schoolpleinen is in 2014 grondig geëvalueerd door SME advies en deze evaluatie werd in september 2014 gepresenteerd aan het bestuur.

Vanaf het begin van het programma Groene Schoolpleinen is het onderhoud en het beheer van de pleinen een punt van aandacht. Uiteraard zijn de scholen verplicht bij hun aanvraag een deugdelijk beheers- en onderhoudsplan in te dienen, maar gebleken is dat scholen hier verschillend mee omspringen. Zelden of nooit is de nodige expertise in huis. In opdracht van het fonds is door vier organisaties, waaronder twee gemeentelijke natuur- en milieu-educatieafdelingen, een scholingsprogramma ontwikkeld, dat in het voorjaar van 2014 aan de scholen werd aangeboden. Iedere school kon zich inschrijven voor maximaal drie workshops, die op het eigen plein zullen worden gegeven. Na de derde workshop heeft de school een eigen beheer- en beleefkalender opgesteld, op maat gemaakt voor het eigen Groene Schoolplein. Op deze manier kunnen scholen naar verwachting hun natuurlijke pleinen beter onderhouden, maar ook beter in hun onderwijs integreren. Dit workshopprogramma is met groot enthousiasme ontvangen. Eens per drie maanden komen de workshopleiders in het Nutshuis bijeen en wisselen hun ervaringen uit. In 2015 is een bedrag van € 164.540 gereserveerd voor het continueren en uitbouwen van dit programma. Aan het eind van dit jaar zullen 90 scholen hebben deelgenomen aan de onderhoudsworkshops. Inmiddels worden de scholen die nu pas in het programma instappen verplicht gesteld deel te nemen aan het workshopprogramma.

Het promotieonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hogeschool Leiden, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Thomas More Hogeschool, waarbij het fonds als consortiumpartner  betrokken is, loopt goed. 

Twee vragen worden hierbij onderzocht:

  1. Wat zijn de opbrengsten van (als leeromgeving ingerichte) groene schoolpleinen voor het onderwijsleerproces? In het bijzonder wat betreft: aandacht en concentratie; sociaal- en emotionele ontwikkeling; spel en beweging; mathematische ontwikkeling, en het functioneren van zorgleerlingen.
  2. Hoe kan een groen schoolplein integraal worden gebruikt in het onderwijsleerproces en welke expertiseontwikkeling is nodig bij leerkrachten (in opleiding) om dit gebruik te realiseren?

In totaal 13 scholen zijn bij dit onderzoek betrokken en worden met elkaar vergeleken. Het gaat om reeds vergroende scholen, scholen die nog een grijs plein hebben maar die zullen vergroenen, en scholen die een grijs plein hebben en dit zo houden.

De inzet van het fonds bestaat uit het aanleveren van de scholen (in de regio van het fonds zijn immers inmiddels veel groene pleinen ontstaan) en aan het bijdragen aan enkele bijeenkomsten van het consortium.

U bent hier