Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Fonds 1818<24

In 2014 kwamen 63 aanvragen binnen via Fonds 1818<24, 12 meer dan in 2013. Hiervan werden er 35 positief beoordeeld met een totaal donatiebedrag van € 54.090 (ruim € 10.000 minder dan in 2013).

Een relatief hoog percentage van de <24 aanvragen werd dit jaar afgewezen (45%), terwijl er fors meer aanvragen binnenkwamen dan vorig jaar.

Het succes van Fonds 1818<24 valt of staat met de actieve werving en informatieverschaffing over dit programma. Door zwangerschapsverlof van de verantwoordelijke adviseur heeft dit in 2014 op een laag pitje gestaan. Dit is duidelijk terug te zien in de kwaliteit van de aanvragen. Veel aanvragen werden afgewezen omdat het type activiteit niet binnen het beleid van Fonds 1818<24 past en/of omdat de aanvragers niet allen afkomstig waren uit het werkgebied van Fonds 1818. In 2015 moet hier weer meer aandacht aan worden besteed. Om kwalitatief betere aanvragen binnen te krijgen zullen de PR en communicatie rondom <24 planmatiger worden aangepakt.

Positief was dat ook kwetsbare jongeren optraden als aanvrager bij >24, en zij hierdoor - evenals HBO/WO jongeren - konden werken aan verschillende competenties en ‘life skills’.

Wel blijkt dat het vaak niet haalbaar is om ook daadwerkelijk binnen 4 weken na ontvangst aanvraag tot een besluit te komen. Dit heeft te maken met de vertraging die soms oploopt bij het maken van een afspraak voor een intake gesprek, maar ook door de procedure die bij Fonds 1818 wordt doorlopen. Ook blijkt dat de tweede betaling vaak meer tijd nodig heeft dan de beoogde twee weken. Dit is een onwenselijke ontwikkeling, waaraan zal worden gewerkt.

Tenslotte werd dit jaar geëxperimenteerd met het uitschrijven van de wedstrijd ‘Win je eigen videoclip’ in samenwerking met het HPC. De resultaten van deze wedstrijd vielen tegen. Het bleek dat de deelnemerscriteria te ingewikkeld waren en dat de doelgroep (jonge bandjes) te ver van Fonds 1818 afstond. Dit resulteerde in een arbeidsintensief project waarbij het aantal inschrijvingen te laag was (14 t.a.v. de gestelde 20) en uiteindelijk slechts drie winnaars werden aangewezen en niet de gewenste vijf.

Dit neemt niet weg dat de doelen zijn behaald.:

  • jong muzikaal talent realiseert een ‘professionele’ videoclip;
  • jonge filmmakers doen ervaring op met het schieten van een ‘professionele’ videoclip.

Fonds 1818<24 blijft openstaan voor aanvragen vanuit jonge bands rondom dit thema, maar zal er niet opnieuw pro-actief op inzetten.

Voor 2015 wordt opnieuw een bedrag van € 75.000 gereserveerd voor Fonds 1818<24. 

U bent hier