Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Duurzaamheidstraject

Het duurzaamheidstraject is in 2010 in het leven geroepen om aanvragers, die duurzaamheid willen verankeren in de bedrijfsvoering en daarmee willen bijdragen aan milieudoelstellingen, een extra impuls te bieden. De focus binnen het duurzaamheidstraject ligt op verduurzaming bij (ver)bouwprojecten. De dynamiek die tijdens een (ver)bouw ontstaat binnen een organisatie is een geschikt moment om fundamentele veranderingen door te voeren. Met behulp van adviezen van externe duurzaamheidsadviseurs stimuleert het fonds de aanvragers een duurzaamheidslag te maken in het gebouw én de bedrijfsvoering.

>> Foto: Duurzame verbouwing Museum Rijswijk

Het bestuur heeft in 2013 de wens uitgesproken dat binnen toekomstige trajecten de aanvragers specifieker formuleren wat hun beleid en de beoogde doelen en effecten zijn voor het thema duurzaamheid. Hierop is in het intensieve adviestraject extra ingezet met tot nu toe positieve ervaringen. De extra tijd die wordt gestoken om de aanvragers duidelijk te maken dat communicatie over de duurzaamheidsmaatregelen een voorwaarde is om in aanmerking te komen voor een donatie, levert mooie praktijkvoorbeelden op. Zo worden bijvoorbeeld aanvullende educatieve activiteiten voor de gebruikers en bezoekers georganiseerd. Er worden ook aparte nieuwsbrieven opgesteld over de duurzame maatregelen en het duurzame beleid, en er worden delen van het gebouw transparant gemaakt waardoor de energiebesparende maatregelen (die vaak aan het oog onttrokken zijn) alsnog zichtbaar worden.

Het aantal aangeboden duurzaamheidstrajecten per jaar schommelt de laatste drie jaar rond de 15. (2014: 13). Het aantal donaties als gevolg van een doorlopen duurzaamheidstraject is gestegen naar acht. In 2014 waren dit er nog vijf. Het percentage adviestrajecten dat leidt tot een donatie is door de intensievere begeleiding dus gestegen van 33% naar ruim 60%.

Het totale donatiebedrag (€ 202.964) is t.o.v. 2013 (€ 182.500) eveneens licht gestegen en bedroeg wederom ongeveer de helft van het begrote bedrag.

Op basis van het bovenstaande is het realistischer om het donatiebudget voor het duurzaamheidstraject te verlagen naar € 300.000.

U bent hier