Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

De Uitdaging

In 2009 is het bestuur van Fonds 1818 akkoord gegaan met project De Uitdaging. Dit naar aanleiding van de wens binnen het Fonds om grotere projecten op wijkniveau te steunen, waarbij verschillende organisaties met elkaar samenwerken. Zonder stimulans van derden komen dergelijke projecten maar moeizaam of niet van de grond. Met De Uitdaging is de ambitie een groter project binnen een wijk van de grond te tillen dat op een andere wijze niet of slechts met zeer veel moeite van de grond zou komen.  

De Uitdaging in Laak Noord heeft geresulteerd in Paviljoen Kobus aan de Trekvaart dat december 2013 officieel geopend werd. De Uitdaging in Leiden Noord heeft geresulteerd in de al vergevorderde plannen voor Theepaviljoen/ Buurtmuseum De Uitdaging in De Tuin van Noord. Planning is dat deze locatie in juni 2015 officieel geopend kan worden.

Als eerste gebied werd in 2010 Laak Noord in Den Haag gekozen, een wijk waar nog een slag te maken was gezien de hier aanwezige problematiek. Resultaat werd hier het project Laak Noord: een Molen van Talenten. Centrale idee werd hier het aantrekkelijk maken van de Trekvlietkade inclusief de molen. Voor wijkbewoners en andere Hagenaars ontstaat een nieuwe plek om te recreëren, als ingreep in de openbare ruimte en met een element van buurteconomie. Op het terrein aan de Trekvliet bij de Laakmolen is nu een uitspanning gerealiseerd, Paviljoen Kobus. Het terrein ernaast langs de Trekvliet wordt verder ontwikkeld voor moestuin/stadslandbouw. Het betekent tevens dat er werkgelegenheid in de wijk wordt geschapen, terwijl het gebied ook een ontmoetingsplaats wordt voor de bewoners van Laak Noord. Paviljoen Kobus is uiteindelijk een demontabel gebouw geworden, wat - indien noodzakelijk - verplaatst kan worden. Paviljoen Kobus is ondergebracht bij Coöperatief Eigenwijzer, een sociale wijkonderneming die als belangrijkste doel heeft de wijk tot bloei te brengen door gebruik te maken van de kracht van haar bewoners. Paviljoen Kobus is een horecapaviljoen waar gasten terecht kunnen voor koffie en thee, lunch en diner. Ook kunnen er bijeenkomsten en (culturele) activiteiten georganiseerd worden. De gasten van Kobus worden bediend door jongeren die hun opleiding volgen aan het Esloo College, de nabijgelegen praktijkschool. Ook zijn er wijkbewoners aan het werk om werkervaring op te doen. Stadsboer Elemam Musa, die zijn groentetuin heeft achter het pand van Coöperatief Eigenwijzer, levert biologische groente aan de keuken van Kobus. Ook onderhoudt hij de bloemenperkjes bij Kobus en de kruidentuin op het dak van het paviljoen. In de weekenden en tijdens de vakanties biedt Kobus een veelzijdig en betaalbaar cultureel activiteitenprogramma, waarmee de plek nog aantrekkelijker wordt voor wijkbewoners en gasten van buiten de wijk. In 2015 zal op kosten van de gemeente bij het paviljoen ook de aanlegsteiger worden gerealiseerd die al in de eerste plannen was opgenomen. In 2014 heeft ons Fonds € 60.000 bijgedragen aan de exploitatiekosten en activiteitenkosten van Kobus, dit aanvullend op o.a. de inkomsten die de horeca daar zelf binnenbracht. Dit bedrag zal ook in 2015 toegekend worden. In 2015 zal duidelijk worden of het huidige concept uiteindelijk werkbaar is en voldoende inkomsten gaat genereren. Dit zal in de loop van dit jaar duidelijk worden. Anders zal in overleg met de Coöperatie het concept bijgesteld gaan worden.

Eind 2011 werd de Uitdaging In Leiden Noord opgestart; ook deze wijk is een achterstandswijk. Vanaf het begin heeft ons Fonds erop aangedrongen dat alle wijkvoorzitters bij het uitwerken van het plan betrokken zouden worden om een stevige buurtbetrokkenheid te realiseren. Deze hebben uiteindelijk ook allemaal zitting genomen in de werkgroep die de plannen voor deze Uitdaging heeft ontwikkeld. Een plek om een kop koffie of thee te kunnen drinken, een broodje of een ijsje te eten, maar je moet er (binnen) ook kunnen kaarten, praten en (kinder)feestjes kunnen vieren. Er komt een ruimte om sport- en spelmateriaal op te slaan en het is een extra uitvalsbasis voor allerlei (sociaal-culturele, activerende) organisaties. Tevens is het de thuisbasis van het buurtmuseum, dat naast een fysiek ook een virtueel element krijgt. In 2014 is de stichting De Leidse Uitdaging gerealiseerd als eindverantwoordelijke rechtspersoon voor het initiatief. Werktitel is nog steeds Theepaviljoen/ Buurtmuseum De Uitdaging. In 2015 zal in samenspraak met de omliggende buurt een definitieve naam gekozen worden.  Horecaconcept en groenbeheer in de omgeving worden verder ontwikkeld i.s.m. Gemiva,  ’s Heerenloo en het Zijlbedrijf wat werkt met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De opzet van het gebouw is inhoudelijk en architectonisch uitgewerkt, ook is er een vastgesteld horecaconcept. Het gebouw krijgt de karakteristieke vorm van een driepoot en wordt ook demontabel gebouwd. De buurt is zeer betrokken bij de plannen. Zo heeft de volkstuinvereniging Ons Buiten al een moestuin beschikbaar gesteld waar groenten/kruiden gekweekt gaan worden voor de horecavoorziening. De planning is om de accommodatie in juni 2015 te openen, de bouw is ondertussen gestart. Het project is in vergelijking met Laak Noord makkelijker geland omdat het aansloot op een basisplan dat al voor dit gebied ontwikkeld was. Ook in Leiden Noord gaat Fonds 1818 voor de startfase een exploitatiesubsidie beschikbaar stellen.  

U bent hier