Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Cultuurfonds Leiden

Cultuurfonds Leiden is een publiek-privaat initiatief van Fonds 1818, de Kamer van Koophandel en Gemeente Leiden, opgericht in 2008 om de cultuursector structureel te versterken. Het Cultuurfonds is in die zin dan ook geen traditioneel subsidieloket, maar een investeringsfonds. 

De eerste drie jaar van het fonds stonden in het teken van structuurversterking binnen de cultuursector: het bevorderen van cultureel ondernemerschap en onderlinge samenwerking (bijvoorbeeld de Cultuurweken, gemeenschappelijke uitagenda, economisch onderzoek).

Cultuurfonds Leiden richt zich momenteel vooral op het aanjagen van samenwerking tussen cultuur en andere sectoren. Denk aan het bedrijfsleven, de bio-science, het onderwijs, de wetenschap, het vastgoed, de zorg, de sport, de binnenstadsondernemers. Op deze manier kan de culturele sector de gebruikswaarde van cultuur, de vraag naar cultuur en de financieringsmogelijkheden voor cultuur vergroten.

Hier vind u het jaarverslag 2014 van Cultuurfonds Leiden

U bent hier