Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Taken en verantwoordelijkheden van bestuur en directie

De positie van bestuur en directie zijn geregeld in de statuten. De bevoegdheden van de directie zijn nader geregeld in het directiereglement.

Samengevat zet het bestuur de strategie en de grote lijnen uit. Onder meer stelt het bestuur de begroting en de jaarrekening vast en besluit het over de richtlijnen voor donaties en investeringen vanwege de doelstelling. Bovendien beslist het bestuur zelf over donaties van méér dan € 100.000.

De directie bereidt alle beslissingen voor en beslist zelf over alle andere donaties, vanzelfsprekend binnen de grote lijnen die het bestuur heeft vastgesteld.

Met behoud van de formele bevoegdheden van een bestuur, gedraagt het bestuur zich in toenemende mate als een Raad van Toezicht.

U bent hier