Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Personeel

Personeelsbestand
Op 31 december 2014 bedroeg het aantal medewerkers 28 (24,42 FTE); gelijk aan 31 december 2013. Van hen zijn er 17 vrouw en 11 man. De gemiddelde leeftijd ultimo 2014 was 49,4 jaar (ultimo 2013 was dit 48,4 jaar). Het gemiddeld aantal dienstjaren per medewerker bedroeg eind 2014: 10,1 (2013: 9,1).
 
Personeelswisselingen en tijdelijke dienstverband
In 2014 waren er geen personeelswisselingen van de vaste medewerkers. Gedurende het zwangerschapsverlof van Vanessa Verhoeven in de periode juni t/m oktober heeft oud-medewerkster Rachida Soussi haar op parttime basis vervangen. Daarnaast heeft adviseur Murat Aslancik in die periode extra uren gewerkt.
 
Vanwege zwangerschapsverlof en arbeidsongeschiktheid ten gevolge hiervan van de Medewerker Communicatie heeft een uitzendkracht geheel 2014 voor 32 uur per week de afdeling ondersteund.
In het Nutshuis werd ook in 2014 gebruik gemaakt van oproepkrachten en freelancers.
 
Stages
Fonds 1818 is een door de Ecabo erkend leer-werkbedrijf. Helaas hebben wij in 2014 geen stagiaires hiervoor kunnen begeleiden.
 
Personeelsvertegenwoordiging
In 2014 hebben de directie en de OR vijfmaal vergaderd.
 
Ziekteverzuim en vertrouwenspersoon
Het totale ziekteverzuim in 2014 bedroeg 6,6%. Dit is exclusief zwangerschapsverlof van drie medewerksters, maar inclusief arbeidsongeschiktheid van een medewerker vanwege een orgaandonatie. In 2013 bedroeg het totale ziekteverzuim 5,8%.
Er waren in 2014 twee langdurige ziektegevallen (> 2 maanden). Als deze niet worden meegerekend bedraagt het ziekteverzuim 2,8%. Wordt ook het verzuim vanwege de orgaandonatie weggelaten dan bedraagt het ziekteverzuim 2,3% versus 1,99% in 2013.
 
Salaris, pensioen en levensloop
In 2012 is met de OR overeengekomen over te stappen naar een nieuw referentiekader voor de indexatie van de salarissen. Voortaan wordt gekeken naar de mutatie van het cao-loon voor de gesubsidieerde sector exclusief bijzondere beloningen. Als minimum geldt de inflatie. De datum waarop de salarisverhoging ingaat is op 1 april van elk jaar. In 2014 was de indexatie 2,5%.

Beloningen

 • Secretaresses/administratief medewerkers/receptionisten
  Ultimo 2014 : € 1.726,- tot € 3.523,- per maand
   
 • Adviseurs en stafmedewerkers
  Ultimo 2014 : € 2.368,- tot € 5.740,- per maand
   
 • Directie              
  € 8.605,- per maand

Contactgegevens medewerkers en directie

U bent hier