Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Donaties in aantallen

In 2014 bedroeg het aantal ontvangen donatieaanvragen 1.890. Dit is 6,1% meer dan in 2013 (2013: 1.782). 

Percentages
In het verslagjaar zijn 1.301 (69,5%) donatieaanvragen gehonoreerd, 571 (30,5%) werden afgewezen of teruggetrokken. In totaal zijn derhalve 1.872 donatieaanvragen behandeld. In 2013 waren dit 1.782 aanvragen.

Van de 1.301 gehonoreerde donatieaanvragen waren er 554 afkomstig uit Den Haag, 157 uit Leiden, 148 uit Delft en 95 uit Zoetermeer. De overigen waren afkomstig uit andere gemeenten of hadden een regionaal of landelijk karakter.

In euro's
In 2014 werd totaal een bedrag van € 12,0 miljoen toegewezen, waarvan € 5,0 miljoen voor Den Haag, € 1,2 miljoen voor Leiden, € 1,5 miljoen voor Delft, € 1,7 miljoen voor de regio en € 2,6 miljoen voor overige gemeenten binnen en soms buiten de regio.

Een bedrag van € 0,8 miljoen viel vrij. Er zijn geen aanvragen afgewezen vanwege gebrek aan middelen.

 
 
 
 
 

U bent hier