Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Natuur & Milieu

Het budget voor 2015 voor Natuur & Milieu is vastgesteld op € 2.080.000, gelijk aan de begroting van 2014, die met € 313.697 werd overschreden.

>> Foto: Tuinen van Mariahoeve

Het budget 2015 is opgebouwd uit vier componenten: € 530.000 voor Natuur, € 400.000 voor Milieu, € 300.000 voor het Duurzaamheidstraject en € 850.000 voor Groene Schoolpleinen.

Het traject Natuur & Milieu is nog steeds groeiend, zowel in budget als in aantal gehonoreerde aanvragen. Het programma Groene Schoolpleinen zorgde ook dit jaar weer voor een grote stijging van het aantal aanvragen: 82 in 2014, waarvan slechts een enkele werd afgewezen. In totaal werd een bedrag van € 1.242.430 gedoneerd aan de groene schoolpleinen, waaronder een bedrag van € 164.540 voor het workshopprogramma dat door het fonds zelf is opgezet.

Het aantal natuurprojecten is wederom een stuk groter dan het aantal milieuprojecten, hetgeen te verklaren is uit het feit dat burgerinitiatieven zich meer op natuur dan op milieu richten. De milieu- en duurzaamheidprojecten worden vanwege hun complexiteit eerder opgezet door professionele instellingen, terwijl iedere buurtorganisatie, school, welzijnsclub gemakkelijk een natuurproject kan realiseren. 

 

 

Begroot 2014

Gerealiseerd 2014

Begroot 2015

Natuur

€ 580.000

€ 706.753

€ 530.000

Groene schoolpleinen

€ 800.000

€ 1.242.430

€ 850.000

Milieu

€ 300.000

€ 231.550

€ 400.000

Duurzaamheidstraject

€ 400.000

€ 212.964

€ 300.000

Totaal

€ 2.080.000

€ 2.393.697

€ 2.080.000

 

U bent hier