Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Publicaties

Website
De website www.fonds1818.nl geeft actuele informatie over het fonds en alle projecten die door het fonds zijn gesteund. Daarnaast is informatie te vinden over de criteria die het fonds hanteert, de aandachtsgebieden en de manier van aanvragen. Via de site kunnen mensen die voor het eerst een aanvraag bij Fonds 1818 willen indienen een afspraak maken voor het spreekuur.

Belangrijk onderdeel is het digitale aanvraagformulier. Via dit formulier kan een aanvrager een donatieverzoek opstellen, bewaren, wijzigen en indienen. Het is niet verplicht gebruik te maken van het formulier.

Op de website zijn ook alle andere formulieren die Fonds 1818 gebruikt te downloaden zoals de doorgangsbevestiging en het evaluatieformulier.

Tenslotte is op de website informatie te vinden over de publicaties van het fonds, de cursussenandere fondsen en de contactgegevens (inclusief een contactformulier).

Eind 2012 is begonnen met het opzetten van een nieuwe website voor Fonds 1818. De bestaande site was technisch niet meer up to date. Ook is in de loop der jaren de hoeveelheid informatie die via de site gegeven wordt zodanig toegenomen, dat de vindbaarheid hier onder leed. Eisen aan de nieuwe site waren: overzichtelijkheid, informatie over het doen van een aanvraag bij Fonds 1818 staat voorop, terugbrengen van het arbeidsintensieve onderhoud van de projectenpagina’s, een overzichtelijke agenda voor cursussen en bijeenkomsten en een rustig beeld.

Jaarbericht
In het Jaarbericht op de website geeft Fonds 1818 een financiële en inhoudelijke verantwoording voor het afgelopen boekjaar.

In 2012 is het jaarbericht over het boekjaar 2011 voor het eerst geheel op internet verschenen. Hiervoor is een aparte website gemaakt. Slechts een zeer beperkte samenvatting met grafieken is in een kleine bijlage verschijnt sindsdien in het juli nummer van Fonds 1818 Magazine. Het niet langer versturen van een boekwerkje met een thema naar alle relaties, is door niemand als een gemis ervaren.

Hoewel Fonds 1818 het uitgeven van een digitaal jaarbericht belangrijk vindt voor de transparantie, wordt de website weinig bezocht.

Fonds 1818 Magazine
Het Fonds 1818 Magazine is ook in 2013 vier maal verschenen. Het aantal abonnees op het magazine stijgt nog altijd. Per kwartaal worden ruim 2.000 exemplaren verstuurd naar een vast abonneebestand. Daarnaast wordt een groot aantal exemplaren op aanvraag verstuurd. De thema’s van het Magazine waren in 2013 steeds gekoppeld aan onderwerpen die op dat moment prominent speelden bij het fonds in de vorm van een meta-evaluatie (Fonds 1818<24 #1) of een speciaal programma van het fonds ( Kinderboerderijen #3 en Deskundigheidsbevordering Museumvrijwilligers #4). In #2 was aandacht voor de transformatie van clubhuizen tot huiskamers van de wijk.

Digitale nieuwsbrief
Fonds 1818 geeft sinds maart 2013 gemiddeld eens per twee maanden een digitale nieuwsbrief uit. 

Brochures
Via de website zijn diverse brochures te bestellen of te downloaden:

  • Algemene brochure

  • MonumentenFonds1818

Hier kan men zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief of een abonnement op het Magazine.

U bent hier