Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Digitaal

Sinds begin 2009 is het mogelijk een aanvraag bij Fonds 1818 in te dienen via een digitaal aanvraagformulier op de websitewww.fonds1818.nl. Ruim de helft van de aanvragen komt via de website binnen.  Voordeel voor Fonds 1818 is dat het formulier direct in het administratiesysteem te plaatsen is en gegevens gemakkelijk zijn over te nemen. Het is niet meer nodig de aanvraag te printen. De aanvragen voor Groene Schoolpleinen kwamen binnen via de websitewww.groeneschoolpleinen.nl. Voor dit programma lopen de aanvragen voor 100 % via het speciale digitale formulier.

Voordeel voor de aanvrager is dat hij precies weet wat het fonds wil weten. Bovendien kan hij het formulier op de site bewaren en is het voor andere betrokkenen met een password makkelijk toegankelijk.

Nadeel voor Fonds 1818 is dat aanvragers op een digitaal formulier blijkbaar geneigd zijn zeer summier informatie te geven. Het fonds roept de aanvrager dan ook steeds duidelijker op om vooral uitgebreid te antwoorden.

Begin 2013 is overgegaan op een nieuwe website. Het formulier is in grote lijnen het zelfde gebleven. Alleen de organisatiegegevens hoeven niet iedere keer opnieuw ingevuld te worden.

 

Websites
De afdeling V&C beheert de websites van Fonds 1818 te weten www.fonds1818.nl, www.fonds1818-24.nl en www.groeneschoolpleinen.nl. Aan de website van Fonds 1818 is een aparte site met het Jaarbericht gekoppeld. http://jaarbericht.fonds1818.nl/

 www.groeneschoolpleinen.nl. Deze site is in 2013 weinig veranderd. Alleen informatie over de kennisdagen en de nieuwsbrieven zijn toegevoegd.

www.fonds1818.nl. De website is begin 2013 geheel vernieuwd. De oude site was technisch achterhaald. In de nieuwe site is een quick scan toegevoegd waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt. De diverse formulieren en verschillende financieringsmogelijkheden van het Fonds zijn duidelijker in beeld gebracht. Op verzoek van veel aanvragers komt in het aanvraagformulier de mogelijkheid om gegevens van de organisatie binnen een account te bewaren.

www.fonds1818-24.nl. Deze website is eind 2012 vernieuwd. De nieuwe site is ook mobiel gemakkelijk te benaderen. 

 

Digitale Nieuwsbrief
Tot 2013 werden diverse losse mailings naar het netwerk van Fonds 1818 verstuurd. Om te voorkomen dat aanvragers overspoeld worden met berichten van het fonds is gekozen voor een stroomlijning in de vorm van een digitale nieuwsbrief. Deze is verschenen in maart, april, juni, oktober en december. De nieuwsbrief heeft nu ruim 2200 abonnees. Alle nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de website van Fonds 1818 onder publicaties.

Incidenteel worden speciale nieuwsbrieven verstuurd aan geselecteerde groepen rondom een bepaald thema. Doel is om de nieuwsbrief ook in 2014 gemiddeld eens per twee maanden te laten verschijnen.

De digitale nieuwsbrief Groene Schoolpleinen is in 2013 slecht één maal verstuurd ter aankondiging van de kennisdag in Delft. Daarnaast is in oktober een mailing verstuurd aan alle abonnees en alle scholen in de regio met een oproep om mee te doen aan het onderzoek van Jolanda Maas. Zij doet aan de VU onderzoek naar het effect van Groene Schoolpleinen. De nieuwsbrief heeft  277 abonnees. Alle nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de website van Groene Schoolpleinen.

 

U bent hier