Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Deskundigheidsbevordering

Belangrijke taak van de afdeling Voorlichting en Communicatie is het ondersteunen van aanvragers bij het indienen van hun donatieverzoek en het bevorderen van deskundigheid op verschillende terreinen. Het is voor Fonds 1818 van groot belang dat een organisatie voldoende basiskennis heeft niet alleen op het gebied van fondsenwerving maar ook bij het financieel beheer, bestuur en management, het schrijven van goede plannen en het vinden van andere financiers. Daarom worden naast algemene voorlichting en een cursus fondsenwerving ook andere workshops aangeboden. Deelname aan alle workshops is kosteloos.

Voorlichting in het algemeen
Alle adviseurs van Fonds 1818, de directeur en de communicatieadviseur zijn regelmatig betrokken bij voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door derden. Tijdens deze bijeenkomsten houden zij meestal een algemene presentatie over het fonds en is er ruimte voor het beantwoorden van meer specifieke vragen over projecten. Het is lastig precies aan te geven wat het rendement van deze bijeenkomsten is. Wel is het zo dat de adviseurs het als zeer nuttig ervaren dat zij tijdens dergelijke bijeenkomsten persoonlijk contact kunnen maken met vaak tot dan toe anonieme (potentiële) aanvragers.

Via de afdeling voorlichting en communicatie komen vrijwel dagelijks via de e-mail en telefoon diverse vragen binnen met betrekking tot de mogelijke financiering van projecten. Deze worden door de afdeling zelf afgehandeld of doorverwezen naar de betreffende adviseur.

Cursussen fondsenwerving gegeven door Fonds 1818
In 2013 is zes maal de cursus fondsenwerving gegeven. Vijf maal in kleine groepen (12 personen) en één maal met een grote groep (20 personen). Het totaal aantal deelnemers was 80 van evenzoveel organisaties. In de cursus wordt een korte introductie gegeven over fondsen in het algemeen en de aandachtsgebieden van Fonds 1818 in het bijzonder. Vervolgens wordt ingegaan op het maken van een goed projectplan, een begroting en een dekkingsplan.

Het animo voor deze workshop, gegeven door medewerkers van Fonds 1818, is al jaren groot.

Overige workshops
In 2013 is het cursusaanbod van Fonds 1818 uitgebreid met de workshops Financieel Management voor vrijwilligersorganisaties (basis en gevorderd), Bestuur& Management voor vrijwilligersorganisaties en het Traject Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT). Deze worden gegeven door trainers van Sportservice Zuid-Holland. Sportservice heeft zijn bestaande cursussen voor sportverenigingen aangepast voor de eisen van stichtingen die met vrijwilligers werken. Daarnaast is gestart met een workshop sponsoring en een workshop projectplan schrijven. Voor beide is een externe aangetrokken. De workshop projectplan schrijven werd eerder gegeven door medewerkers van het fonds. In de praktijk bleek dat deelnemers vooral gingen vragen of hun plan kans maakt bij Fonds 1818 waardoor het lastig was de lijn van de cursus vast te houden. De workshop fondsenwerving wordt nog wel altijd gegeven door medewerkers van het fonds.

De workshops zijn zowel in eigen beheer in Het Nutshuis aangeboden als via de diverse vrijwilligerssteunpunten in de regio. Het blijkt niet altijd even gemakkelijk om voldoende deelnemers te werven voor deze workshops. Doel is om in 2014 een externe aan te trekken die zowel de administratie als de marketing van de cursussen ter hand gaat nemen.

De workshops social media en media & communicatie worden in 2014 niet langer aangeboden door het fonds. Er is voor gekozen alleen workshops aan te bieden die dichtbij de kerntaken van het fonds liggen. Het werven van gelden onder meer via sponsoring, het maken van goede plannen, het goed besturen van een organisatie en het goed beheren van de financiën horen daar uitdrukkelijk wel bij. De social media en media & communicatie staan daar wat verder van af.

Spreekuren
In 2013 zijn spreekuren gehouden op verzoek van vrijwilligerssteunpunten in diverse gemeenten. De  spreekuren worden meestal vooraf gegaan door een voorlichtingsavond een aantal weken eerder. Een klein deel van de aanwezigen op de voorlichtingsavond komt naar het spreekuur. Aan de spreekuren doen per keer gemiddeld tien organisaties mee. Ook was het fonds aanwezig op beursvloeren.

Kennisbijeenkomsten Groene Schoolpleinen
Ter ondersteuning van het programma Groene Schoolpleinen is in 2013 één kennisbijeenkomst georganiseerd. Deze was in Delft. Het programma bestond ook deze keer uit diverse workshops en een informatiemarkt.

U bent hier