Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Bijzondere projecten

Lokale Fondsen
Aansluitend op de wens van het bestuur om de mogelijkheden te onderzoeken voor het oprichten van gemeenschapsfondsen is Lise Broekaar via de vakgroep filantropie van de VU aangetrokken om een onderzoeksstage te lopen bij Fonds 1818. Haar opdracht was te onderzoeken wat de slagingsfactoren zijn van een gemeenschapsfonds. Zij heeft dit onderzoek gedaan in samenwerking met V&C. Uit het onderzoek blijkt dat fondsen die ‘van bovenaf’ zijn ingericht, weinig kans van slagen hebben. Meestal sterven deze een stillen dood zodra het geld dat bijvoorbeeld door een gemeente is ingelegd, op is. Fondsen die door actieve burgers zijn opgericht, hebben veel meer kans van slagen. Het aantal van dergelijke fondsen in Nederland is echter klein.

In juni 2013 is een bezoek gebracht aan de Initiative Bürgerstiftungen in Berlijn. Deze koepel van lokale fondsen in Duitsland heeft veel expertise op het gebied van gemeenschapsfondsen. Om et keurmerk van deze koepel te krijgen moeten de Duitse stichtingen aan een tiental eisen voldoen. Deze richtlijnen zouden (deels) ook in Nederland toepasbaar zijn.

In september 2013 is het bureau Lokale Fondsen Nederland (LFN) opgericht met als doel in heel Nederland binnen drie jaar 30 initiatieven voor het oprichten van een Lokaal Fonds op te woelen. Fonds 1818 is op basis van de ruime kennis die is vergaard op het gebied van lokale fondsen gevraagd plaats te nemen in de Stuurgroep.

Samenwerking met het bedrijfsleven
Tot nu toe was Fonds 1818 zeer terughoudend ten aan zien van het bedrijfsleven. Bedoeling is om meer samenwerkingsverbanden aan te gaan, los van de Mission Related Investments. Concreet heeft dit in 2013 geleid tot een samenwerking tussen Fonds 1818, de Rabobank Den Haag, de gemeente Den Haag, Welzijnsorganisatie Xtra en de Haagse Hogeschool. Zij werken samen in de Challenge Den Haag. Via de Challenge worden jongeren uitgedaagd om met een ondernemend plan te komen in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. De Challenge is eind 2013 van start gegaan. In april 2014 is duidelijk welk idee een prijs van maximaal € 10.000,- om het ondernemingsplan uit te voeren. Fonds 1818 levert een financiële bijdrage in de kosten van de Challenge en stelt het prijzengeld ter beschikking. V&C is nauw betrokken bij de uitvoering.

Kroningsaanvragen
Als experiment om te zien in hoeverre het fonds rondom kleine thema’s programma’s op kan zetten is in maart 2013 gestart met een programma rondom de kroning op 30 april. Zowel stichtingen, verenigingen als burgerinitiatieven konden aanvragen indienen tot € 1.000,-. Er is aandacht voor het initiatief gevraagd via de regionale en lokale media, de digitale nieuwsbrief, social media en de website van Fonds 1818. Afhandeling van de aanvragen verliep vergelijkbaar met de afhandeling van winnaars van de Lenteprijs/Herfstpremie. Op basis van deze ervaringen wordt in 2014 verder gepraat over de verdere invulling van programma’s zowel wat betreft de inhoud, de administratie, de technische uitvoering en de marketing.

U bent hier