Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

MonumentenFonds 1818

Overal zijn sporen te zien van het verleden. De meest waardevolle sporen worden beschermd door het predicaat ‘monument’. Monumenten zijn belangrijk, zij zijn de boodschappers uit het verleden. Zij vertellen ons waar wij vandaan komen en geven betekenis aan ons beeld van wie wij tegenwoordig zijn.

Monumenten zijn vaak mooi, kunnen een gevoel van trots oproepen en moeten op grond daarvan worden beschermd. Het restaureren en beheren van monumenten is kostbaar en helaas is daarvoor niet altijd voldoende geld beschikbaar. De maatschappij verandert, gebouwen verliezen hun functie. Industriële complexen, kerken en historische panden komen leeg te staan. Zodra een gebouw leegstaat en niet meer wordt onderhouden, treedt het verval in. Fonds 1818 wil een helpende hand bieden om dit verval tegen te gaan en de monumenten een tweede leven te geven. Daarvoor is in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds en Nationaal Restauratiefonds het MonumentenFonds 1818 in het leven geroepen.

Vanuit het MonumentenFonds 1818 worden laagrentende leningen verstrekt ten behoeve van verbouwingen, renovatie en restauratie van gemeentelijke monumenten en monumentale kerken die (deels) een nieuwe bestemming krijgen.

In 2013 is één lening voor een bedrag van € 200.000,- verstrekt. In totaal zijn tot eind 2013 vijf leningenvia het MonumentenFonds 1818 verstrekt.

Partners: Fonds 1818 – Restauratiefonds – Prins Bernhard Cultuurfonds

Het MonumentenFonds 1818 is een samenwerking tussen drie fondsen die elk hun eigen expertise in brengen.

U bent hier