Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Lokale Fondsen

Aansluitend op de wens van het bestuur om de mogelijkheden te onderzoeken voor het oprichten van gemeenschapsfondsen is Lise Broekaar via de vakgroep filantropie van de VU aangetrokken om een onderzoeksstage te lopen bij Fonds 1818. Haar opdracht was te onderzoeken wat de slagingsfactoren zijn van een gemeenschapsfonds. Zij heeft dit onderzoek gedaan in samenwerking met V&C.

Uit het onderzoek blijkt dat fondsen die ‘van bovenaf’ zijn ingericht, weinig kans van slagen hebben. Meestal sterven deze een stillen dood zodra het geld dat bijvoorbeeld door een gemeente is ingelegd, op is. Fondsen die door actieve burgers zijn opgericht, hebben veel meer kans van slagen. Het aantal van dergelijke fondsen in Nederland is echter klein.

In juni 2013 is een bezoek gebracht aan de Initiative Bürgerstiftungen in Berlijn. Deze koepel van lokale fondsen in Duitsland heeft veel expertise op het gebied van gemeenschapsfondsen. Om et keurmerk van deze koepel te krijgen moeten de Duitse stichtingen aan een tiental eisen voldoen. Deze richtlijnen zouden (deels) ook in Nederland toepasbaar zijn.

In september 2013 is het bureau Lokale Fondsen Nederland (LFN) opgericht met als doel in heel Nederland binnen drie jaar 30 initiatieven voor het oprichten van een Lokaal Fonds op te woelen. Fonds 1818 is op basis van de ruime kennis die is vergaard op het gebied van lokale fondsen gevraagd plaats te nemen in de Stuurgroep. Dit secretariaat ondersteunt groepen burgers bij het oprichten van een lokaal fonds. Een dergelijk fonds werft geld binnen de eigen gemeenschap. De opbrengsten worden weer besteed aan doelen binnen die gemeenschap. Fonds 1818 is nauw betrokken bij het secretariaat en komt graag in contact met geïnteresseerden die een lokaal fonds in hun eigen gemeente of stadsdeel willen oprichten.

In Nederland bestaat al een aantal lokale fondsen zoals het Vlietgemeenschapsfonds in Leidschendam-Voorburg, het Gemeenschapsfonds Schiedam en het Texelfonds. In veel andere plaatsen zijn betrokken burgers bezig met het oprichten van dergelijke fondsen. Een belangrijk kenmerk is dat deze fondsen gedragen én gevoed worden door de bevolking van een dorp, stad of regio, zowel met ideeën als met financiele middelen. Lokale of gemeenschapsfondsen hebben altijd een brede doelstelling maar kunnen ook geld inzamelen voor hele specifieke doelen.

 Het landelijk secretariaat heeft veel kennis in huis en zal zo veel mogelijk inhoudelijke ondersteuning bieden. Fonds 1818 wil initiatiefnemers in de regio van het fonds graag extra ondersteunen bij het oprichten van een Lokaal Fonds. 

U bent hier