Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Jeugdvakantieloket

In 2013 zijn bij het Jeugdvakantieloket (JVL) 90 aanvragen binnengekomen, 10  meer dan in 2012. Het totaal toegekende donatiebedrag bedroeg € 307.117,-, ruim € 50.000,- minder dan het jaar ervoor. De vermoedelijke redenen van dit fors lagere donatiebedrag zijn de volgenden: 

  • Vrijval van een bedrag van € 36.000 voor de organisatie van vakantieweken in Laak en Escamp. Dit project heeft uiteindelijk geen doorgang gehad en in 2013 werd een veel kleiner programma ingediend bij het JVL.
  • In 2013 is er in totaal een percentage van 76% van het totaal aangevraagde bedrag (€ 401.824)  bij het Jeugdvakantieloket gehonoreerd (€ 307.177)  t.o.v. een percentage van 78%  van het totaal aangevraagde bedrag (€ 460.968) in dezelfde periode in 2012. Hieruit valt te concluderen dat, met verandering van de adviseur, er niet anders is beoordeeld.
  • Aangezien er dit jaar 10 aanvragen meer zijn binnengekomen bij het Jeugdvakantieloket, kan worden gesteld dat veel aanvragers een lagere begroting indienden bij het JVL. Aangenomen wordt dat men in deze tijden van bezuinigingen de begroting naar beneden heeft bijgesteld en hiermee ook het gevraagde bedrag bij het JVL.
  • Anderzijds kan dit betekenen dat veel (herhaal)aanvragers inmiddels een reëel beeld hebben van de te verwachten donatie van het JVL.
  • Van scholen werd in 2013 een eigen bijdrage van 15% (versus  10% in 2012) gevraagd. De bijdrage van het JVL werd hierdoor iets kleiner. 

In november 2013 vond de jaarlijkse vergadering plaats van het Jeugdvakantieloket, ditmaal voorgezeten door Vanessa Verhoeven, die het stokje begin 2013 overnam van Michel Nivard. Tijdens de vergadering is besloten dat alle 11 deelnemende fondsen in 2014 door zullen gaan met het Jeugdvakantieloket. Ook is besloten om een zelfde bedrag te reserveren voor 2014. Het Jeugdvakantieloket bestaat inmiddels 5 jaar. In 2014 zal een grote PR actie plaatsvinden om de naamsbekendheid van het loket te optimaliseren. Hiervoor zal een afstudeeropdracht worden gecreëerd. In samenwerking met het Steunpunt Kindervakanties zal tevens in mei 2014 een studiedag worden georganiseerd rondom deskundigheidsbevordering bij de organisatie van  kinderkampen.

www.jeugdvakantieloket.nl

 

 

 

U bent hier