Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Groene Schoolpleinen

Het programma Groene Schoolpleinen (GSP) heeft ook in het jaar 2013 volop de aandacht van het traject Natuur & Milieu opgeëist.

Dit jaar kwam de tweede fase van de laatste regio aan bod: de basisscholen uit de regio’s Delft en Zoetermeer konden tot eind van 2013 hun definitieve plannen indienen.

Van de 91 scholen uit de Delftse en Zoetermeerse regio doen er 48 mee aan het programma, meer dan de helft. Dit is een hoger percentage dan de andere twee regio’s. Ter vergelijking: 76 van de 245 scholen uit de regio Den Haag (ruim een kwart) en 60 van de 162 scholen uit de regio Leiden (ruim een derde).

In totaal doen nu, verspreid over de afgelopen jaren, 184 scholen uit het werkgebied van het fonds mee aan het Programma Groene Schoolpleinen.

In juni organiseerde het fonds een zeer goed bezochte kennisbijeenkomst op de Vrije School Widar in Delft. Deze kennisbijeenkomst was bedoeld om de verschillende partijen op dit gebied bij elkaar te brengen: ontwerpers, architecten, keuringsinstanties, scholen, ouders, natuurorganisaties etc. Op de informatiemarkt presenteerde tal van relevante bedrijven en bureaus zich aan elkaar en de aanwezigen. Er werden workshops gegeven over onderwerpen als ontwerp, aanleg, onderhoud en veiligheid van groene schoolpleinen.

Inmiddels is gebleken dat er grote behoefte bestaat aan dergelijke kennisbijeenkomsten. De materie rondom het natuurspelen is taaier dan veel professionals aanvankelijk dachten en men wil graag verder leren, kennis opdoen en delen met anderen, gezamenlijk optrekken. Het fonds wordt inmiddels (ook buiten zijn werkgebied) gezien als een belangrijke factor, als spin in het web en als kenniscentrum. Het is de bedoeling deze verantwoordelijkheid de komende jaren ook, waar mogelijk en haalbaar te nemen, met name in de vorm van verdere kennisbijeenkomsten.

Vanaf het begin van het programma Groene Schoolpleinen is het onderhoud en het beheer van de pleinen een punt van aandacht. Uiteraard zijn de scholen verplicht bij hun aanvraag een deugdelijk beheers- en onderhoudsplan in te dienen, maar gebleken is dat scholen hier verschillend mee omspringen en zelden tot nooit de nodige expertise in huis hebben. In opdracht van het fonds hebben vier organisaties, waaronder twee gemeentelijke natuur- en milieueducatieafdelingen, een scholingsprogramma ontwikkeld, dat in het voorjaar van 2014 aan de scholen aangeboden zal worden. Iedere school kan zich inschrijven voor maximaal drie workshops, die op het eigen plein zullen worden gegeven. Na de derde workshop heeft de school een eigen beheer- en beleefkalender, op maat gemaakt. Op deze manier kunnen scholen naar verwachting hun natuurlijke pleinen beter onderhouden, maar ook beter in hun onderwijs integreren.

Het fonds is inmiddels consortiumpartner geworden bij een promotieonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hogeschool Leiden, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Thomas Moore Hogeschool.

Twee vragen worden hierbij onderzocht:

  1. Wat zijn de opbrengsten van (als leeromgeving ingerichte) groene schoolpleinen voor het onderwijsleerproces? In het bijzonder als het gaat om: aandacht en concentratie; sociaal- en emotionele ontwikkeling; spel en beweging; de mathematische ontwikkeling, en het functioneren van zorgleerlingen.
  2. Hoe kan een groen schoolplein integraal worden gebruikt in het onderwijsleerproces en welke expertiseontwikkeling is nodig bij leerkrachten (in opleiding) om dit gebruik te realiseren?

In totaal 13 scholen worden bij dit onderzoek betrokken en zullen met elkaar worden vergeleken. Het gaat om reeds vergroende scholen, scholen die nog een grijs plein hebben maar die zullen vergroenen en scholen die een grijs plein hebben en dit zo houden.

De inzet van het fonds bestaat uit het aanleveren van de scholen (in de regio van het fonds zijn immers inmiddels veel groene pleinen ontstaan) en aan het deelnemen aan enkele bijeenkomsten van het consortium.

Naast de website www.groeneschoolpleinen.nl worden ook de Facebookpagina en de nieuwsbrieven goed gelezen en gebruikt. 

U bent hier