Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Fondsen voor Ouderen

Om het vinden van financiering voor projecten bestemd voor ouderen te vergemakkelijken is in 2009 Fondsen voor ouderen ontwikkeld. Dit is een samenwerking tussen acht landelijk werkende fondsen die ouderen (mede) als doelgroep hebben.

Via de website www.fondsenvoorouderen.nl kan een potentiële aanvrager gemakkelijk bepalen bij welk fonds zijn aanvraag kans maakt. Dit gebeurt door het invullen van een eenvoudige multiple choice vragenlijst. Op basis hiervan geeft de computer aan welke fondsen het beste bij het project passen. De aanvrager kan bij ieder fonds een aanvraag indienen.

Fondsen voor Ouderen bestaat uit Fonds 1818, Fonds NutsOhra, Fonds Sluyterman van Loo, Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Nationaal Ouderenfonds, RCOAK, Skanfonds, Stichting het R.C. Maagdenhuis, het VSBfonds, het Sint Laurensfonds en de Pius Stichting.

2013

De statistieken van 2013 laten zien dat www.fondsenvoorouderen.nl in 8.888  bezoekers heeft getrokken. De ‘topmaand’ was oktober 2013 met 1.070 bezoekers. Wanneer we het over unieke bezoekers hebben, dan is dat ca. 80% van de bezoekers. 29% van de bezoekers heeft de website na het zien van één pagina weer verlaten.

In het bestaan van de website zijn er zo’n 20.000 zoekopdrachten uitgevoerd, waarvan ruim 4.000 in 2013. Wat opvalt is dat er percentueel amper wat veranderd is in waarop gezocht wordt en wat gevonden wordt. Hieronder een kort overzicht van de soort zoekopdrachten.

Bij 89% van de zoekopdrachten komt RCOAK als mogelijk fonds naar voren kwam, gevolgd door Sluyterman van Loo met 86% en R.C. Maagdenhuis met 59%. Pius Stichting is tot nu toe in 1,55 van de zoekopdrachten als mogelijk fonds gevonden. In 7% van de zoekopdrachten kwam geen enkel fonds naar voren.

Binnen de thema’s betreft 55% van de vragen Welzijn, gevolgd door zorg met 27%, Kunst met 11% en Zingeving met 7%. Slechts in 73 gevallen blijkt de opdracht gericht op zuiver wetenschappelijk onderzoek.

De vragen betreffen in 81% van de gevallen Nederland en in 7,5% Haaglanden gevolgd door Rotterdam met 6,5%. In 0,4% van de gevallen werd gezocht op het Caribisch deel van het Koninkrijk.

U bent hier