Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Fonds 1818<24

In 2013 kwamen 51 aanvragen binnen via Fonds 1818<24. Hiervan werden er 38 positief beoordeeld met een totaal donatiebedrag van € 65.176.

In 2012 vond een meta-evaluatie van Fonds 1818<24 plaats. In 2013 is een start gemaakt met een aantal aanbevelingen vanuit deze meta-evaluatie. Hierbij is vooral ingezet op het vergroten van de zichtbaarheid van Fonds 1818<24.

Middels het opstellen van een communicatieplan zijn een aantal duidelijke acties geformuleerd en inmiddels ondernomen om een beter beeld te schetsen richting de doelgroep waar Fonds 1818<24 precies voor is bedoeld en hoe de samenwerking tussen JIP/Fonds 1818 is vormgegeven.

Ook de ingezette social media strategie begint inmiddels vruchten af te werpen met een verdubbeling van het aantal likes op facebook tot de huidige 335.

Er is in samenwerking met het HPC in 2013 een start gemaakt met de pilot videoclips, waarbij jonge muzikanten en filmmakers worden opgeroepen om in 2014 een plan voor een videoclip in te dienen. Een onafhankelijke jury zal hierbij een keuze maken uit 5 initiatieven waar maximaal € 3.000,- voor beschikbaar zal zijn.

Minder goed ging de samenwerking met het Hoger onderwijs. Diverse pogingen om een intensieve samenwerking met het onderwijs te starten om op zo’n manier young professionals de mogelijkheid te bieden om ervaring op te doen met het uitvoeren van projecten en het vinden van financiering hiervoor zijn gestrand door gebrek aan medewerking en initiatieven vanuit het onderwijs.

Voor 2014 wordt opnieuw een bedrag van € 75.000,- gereserveerd voor Fonds 1818<24. 

U bent hier