Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Duurzaamheidstraject

Dit traject is in 2010 in het leven geroepen om dat deel van de aanvragers, die duurzaamheid willen verankeren in de bedrijfsvoering en daarmee willen bijdragen aan milieudoelstellingen,  vanuit Fonds 1818 een extra impuls te bieden. Met deze methode beoogt het fonds een duurzaamheidslag te maken binnen zijn werkgebied en bij te dragen aan het creëren van bewustwording t.a.v. duurzaamheid.

In 2013 is er een tussenstand opgesteld n.a.v. van de eerste 33 duurzaamheidstrajecten. De conclusies en aanbevelingen zijn met voorbehouden geformuleerd i.v.m. het nog geringe aantal geëvalueerde projecten. Het bestuur van Fonds 1818 heeft n.a.v. het rapport de wens uitgesproken dat binnen toekomstige trajecten de aanvragers specifieker moeten formuleren wat hun beleid en hun beoogde doelen/effecten zijn t.a.v. het thema duurzaamheid. Tot op heden lag het accent binnen een duurzaamheidstraject met name op duurzame toepassingen binnen de (ver)bouw, terwijl doelstellingen op het gebied van mentaliteitsverandering en communicatie voor Fonds 1818 van gelijkwaardig belang zijn. Binnen de huidige trajecten worden de aanvragers hier uitdrukkelijk over geïnformeerd, zodat dit in de toekomst beter gemonitord kan worden.

Het aantal donaties als gevolg van een doorlopen duurzaamheidstraject is op jaarbasis stabiel gebleven (2012: 6 en in 2013: 5). Het totale donatiebedrag (€ 182.500,-) is t.o.v. 2012 eveneens praktisch gelijk gebleven maar bedroeg minder dan de helft van het begrote bedrag. Het aantal aangeboden duurzaamheidstrajecten is ook constant (2012: 15 en in 2013: 15). Er van uitgaande dat het donatiebedrag voor duurzaamheidstrajecten maximaal 50% bedraagt van de basisdonaties is de verwachting dat in 2014 maximaal € 400.000,- wordt gedoneerd binnen het duurzaamheidstraject.

U bent hier