Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

De Uitdaging

In zijn vergadering van 7 december 2009 is het bestuur van Fonds 1818 akkoord gegaan met project De Uitdaging. Dit naar aanleiding van de wens binnen het Fonds om grotere projecten op wijkniveau te initiëren en ondersteunen op het gebied van sociale samenhang, waarbij verschillende bewoners/organisaties met elkaar samenwerken. Zonder stimulans van derden komen dergelijke projecten maar moeizaam of niet van de grond. Met De Uitdaging willen we een groter project binnen een wijk van de grond tillen dat op een andere wijze niet of slechts met zeer veel moeite van de grond zou komen. 

De Uitdaging in Laak-Noord heeft geresulteerd in Paviljoen Kobus aan de Trekvaart dat december 2013 officieel geopend werd. De Uitdaging in Leiden-Noord heeft geresulteerd in de al vergevorderde plannen voor Theepaviljoen/Buurtmuseum De Uitdaging in De Tuin van Noord. Planning is dat deze locatie in het najaar van  2014 officieel geopend kan worden.

Als eerste gebied werd in 2010 Laak-Noord in Den Haag gekozen, een wijk waar nog een slag te maken was gezien de hier aanwezige problematiek. Resultaat werd hier het project Laak-Noord: een Molen van Talenten. Centrale idee werd hier het aantrekkelijk maken van de Trekvlietkade inclusief de molen, voor wijkbewoners en andere Hagenaars als plek om te recreëren, als ingreep in de openbare ruimte en met een element van buurteconomie. Op het terrein aan de Trekvliet bij de Laakmolen is nu een uitspanning gerealiseerd, Paviljoen Kobus. Het terrein ernaast langs de Trekvliet wordt verder ontwikkeld voor moestuin/urban farming. Het betekent tevens dat er werkgelegenheid in de wijk wordt geschapen, terwijl het gebied ook een ontmoetingsplaats wordt voor de bewoners van Laak-Noord. Paviljoen Kobus is uiteindelijk een demontabel  gebouw geworden, wat indien noodzakelijk, verplaatst kan worden. De coöperatie Coöperatief Eigenwijzer (CE) werd eigenaar van Paviljoen Kobus en de bedrijfseconomische aspecten. De foeragering en verkoop van producten zijn zaken die CE door mensen uit de wijk zal laten uitvoeren. Dit gebeurt in samenwerking met de horeca afdeling van het Esloo College. In het gebouw komen ook culturele activiteiten. Het kan daarbij gaan om tentoonstellingen (een galeriefunctie), om debatten (een discussieplatform) of om performances of concerten. Poëzie vormt een extra categorie aan activiteiten. Om Paviljoen Kobus de kans te geven een substantiële start te maken gaat ons Fonds om de eerste jaren aan de exploitatie van het paviljoen bij te dragen. In de loop van 2014 wordt duidelijk of het Paviljoen gaat lopen aan de Trekvaart en of het op deze plaats kan blijven dan wel verplaatst moet worden. 

Eind 2011 werd de Uitdaging In Leiden-Noord opgestart, ook deze wijk is een achterstandswijk. Vanaf het begin heeft ons Fonds erop aangedrongen dat alle wijkvoorzitters bij het uitwerken van het plan betrokken zouden worden om een stevige buurtbetrokkenheid te realiseren. Deze hebben uiteindelijk ook allemaal zitting genomen in de werkgroep die de plannen voor deze Uitdaging heeft ontwikkeld. Resultaat werd het plan om een aantrekkelijke, multifunctionele ontmoetingsplek te creëren in de Tuin van Noord, het groene hart van Leiden-Noord. De plek wordt nu Theepaviljoen/ Buurtmuseum De Uitdaging genoemd. Een plek om een kop koffie of thee te kunnen drinken, een broodje of een ijsje te eten, maar je moet er (binnen) ook kunnen kaarten, praten en (kinder)feestjes kunnen vieren. Er komt een ruimte om sport- en spelmateriaal op te slaan, het is een extra uitvalsbasis voor allerlei (sociaal-culturele, activerende) organisaties en het is de thuisbasis van het buurtmuseum, dat naast een fysiek ook een virtueel element krijgt. Om een horecaconcept te ontwikkelen dat tegemoet komt aan de doelen van de Uitdaging zijn er contacten gelegd met onder andere Gemiva en ’s Heerenloo om de horecadienstverlening te combineren met de inzet van zowel vrijwilligers, als mensen met een beperking.

Medio 2014 moet duidelijk worden wie hier de partner voor het project gaat worden. De plannen zijn al een keer uitgebreid getoetst op een bewonersavond in de wijk. Door middel van een gerichte flyeractie zijn mensen gevonden die bereid zijn het project op bestuursniveau te dragen, zij vormen momenteel het interim-bestuur wat nog geen rechtspersoonlijkheid heeft. De opzet van het gebouw is inhoudelijk en architectonisch uitgewerkt, ook is er een vastgesteld horecaconcept. Het gebouw krijgt de karakteristieke vorm van een driepoot en wordt ook demontabel gebouwd. De buurt is zeer betrokken bij de plannen. Zo heeft de volkstuinvereniging Ons Buiten al aangeboden om een moestuin beschikbaar te stellen waar groenten/kruiden gekweekt gaan worden voor de horecavoorziening. De planning is om de accommodatie in najaar 2014 te openen. Het project is in vergelijking met Laak-Noord makkelijker geland omdat het aansloot op een basisplan dat al voor dit gebied ontwikkeld was. Ook in Leiden-Noord gaat ons Fonds voor de startfase en exploitatiesubsidie beschikbaar stellen.  

U bent hier