Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Personeel

Personeelsbestand
Op 31 december 2013 bedroeg het aantal medewerkers 28 (24,4 FTE); op 31 december 2012 was dit 29 (24,8 FTE’s). Van hen zijn er 17 vrouw en 11 man. De gemiddelde leeftijd ultimo 2013 was 48,4 jaar (ultimo 2012 was dit 46,9 jaar). Het gemiddeld aantal dienstjaren per medewerker bedroeg eind 2013 9,1 (2012: 7,9).                                      

Personeelswisselingen
In 2013 trad één medewerkster uit dienst (na afloop van haar bevallingsverlof).

Gedurende de periode april t/m juni 2013 was Lise Broekaar in dienst als projectadviseur Gemeenschapsfondsen.

Vanwege zwangerschapsverlof en drukke werkzaamheden bij de projectadministratie heeft een uitzendkracht in de periode van half februari tot eind september voor 32 uur per week de afdeling ondersteund.

In het Nutshuis werd ook in 2013 gebruik gemaakt van oproepkrachten en freelancers.

Stages
Fonds 1818 is een door de Ecabo erkend leer-werkbedrijf. Helaas hebben wij in 2013 geen stagiaires hiervoor kunnen begeleiden.      

Personeelsvertegenwoordiging
In 2013 hebben de directie en de OR vijfmaal vergaderd.                                                                                         

Ziekteverzuim en vertrouwenspersoon
Het totale ziekteverzuim bedroeg in 2013 5,8% versus 4,6% in 2012. Er waren in 2013 drie zeer langdurige ziektegevallen. Als deze niet worden meegerekend is het ziekteverzuimpercentage 2,0%  (versus 2,3% in 2012). In 2013 is geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. Onder langdurig ziekteverzuim wordt verstaan dat een medewerker langer dan twee maanden arbeidsongeschikt is.

Salaris, pensioen en levensloop
In 2012 is met de OR overeengekomen over te stappen naar een nieuw referentiekader voor de indexatie van de salarissen. Voortaan wordt gekeken naar de mutatie van het cao-loon voor de gesubsidieerde sector exclusief bijzondere beloningen. Als minimum geldt de inflatie. De datum waarop de salarisverhoging ingaat is op 1 april van elk jaar. In 2013 was de indexatie 2,5%.        

Beloning

 • Secretaresses/administratief medewerkers/receptionisten
  € 1.684,-  tot  € 3.437,- per maand
 • Adviseurs en stafmedewerkers
  € 2. 310,- tot € 5.600,- per maand
 • Directie
  € 8.395,- per maand
 • Bestuur
  € 8.656,- - € 11.375,- per jaar 

 

U bent hier