Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Bestuur

Het bestuur van Fonds 1818 bestaat uit:

De heer Jan Schinkelshoek 
(voorzitter)

De heer Rien van Gendt

Mevrouw Lian Merkx

De heer Auke Leenstra

Mevrouw Noor van den Bergh

Foto: bestuur en directeur Fonds 1818

Per 31 december is mevrouw Geertje Lycklama à Nijeholt afgetreden als voorzitter van het bestuur wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn. Zij is opgevolgd door de heer Schinkelshoek. Ook de heer René Mazel heeft het bestuur verlaten. Zijn bestuurslidmaatschap was niet langer te combineren met zijn overige werkzaamheden.

Ter vervanging van de beide bestuursleden is een open sollicitatieprocedure gevolgd. Mevrouw Noor van den Bergh, directeur van het Mr. Visserhuis in  Den Haag en de heer Auke Leentra, Managing Director van Citibank Nederland zijn per 1 januari 2014 tot het bestuur toegetreden.

In de statuten is bepaald dat de maximale zittingsperiode van bestuursleden negen jaar bedraagt. Bestuursleden worden voor drie jaar benoemd, waarna zij tot twee keer toe herbenoemd kunnen worden. Het bestuur kan besluiten de termijn van een zittend bestuurslid met ten hoogste één jaar te verlengen of te verkorten, teneinde te voorkomen dat meerdere bestuursleden tegelijkertijd aftreden. Het bestuur neemt zo’n besluit slechts met instemming van het zittende bestuurslid van wie de termijn wordt aangepast. 

 
Over donaties van € 100.000,- of hoger besluit het bestuur.
Volgens het directiereglement heeft de directie de bevoegdheid om zelfstandig te beslissen over donaties en garanties tot € 100.000,-.

Adviescommissie Beleggingen
Per 1 januari 2010

De heer dr M.C.E. van Gendt
Voormalig Executive Director Van Leer Group Foundation, lid bestuur Fonds 1818 (voorzitter)

De heer prof dr R.A.H. van der Meer
Hoogleraar Bedrijfseconomie Rijksuniversiteit Groningen

Secretaris:
De heer ir. B.A.I.M. de Blij
Directeur Fonds 1818

U bent hier