Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Directie, Bestuur en Organisatie

Eind 2013 verlieten voorzitter mevrouw G. Lycklama à Nijeholt en bestuurslid de heer R. Mazel het bestuur van Fonds 1818. De bestuursfunctie werd overgenomen door de heer J. Schinkelshoek. Mevrouw N. van den Bergh en de heer A. Leentra traden tot het bestuur toe.
 
De bevindingen van het bestuur over 2013 zijn te vinden in het bestuursverslag.
 
Onder het personeel van Fonds 1818 waren geen wisselingen.
 
In het directieverslag vindt u een overzicht van de activiteiten van het fonds in 2013.
 
Het Nutshuis is een onafhankelijke dochter van Fonds 1818. Bestuursleden van Fonds 1818 hebben zitting in het bestuur van Stichting Het Nutshuis. De jaarrekeningen van beide organisaties zijn samengevoegd in een geconsolideerde jaarrekening. Onder Het Nutshuis vindt u een overzicht van de activiteiten in 2012 van dit Centrum voor Lokale Kunst en Maatschappij.
 
 

U bent hier