Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Sport

Zoals verwacht heeft de in 2012 gesignaleerde  ontwikkeling om sportaccommodaties zodanig in te richten dat deze toegankelijker worden voor hun omgeving, doorgezet. Deze trend doet zich vooral in Den Haag voor waar de gemeente met het inrichten van zogenoemde Buurthuizen van de Toekomst waar iedereen welkom is, onder meer het sluiten van buurthuizen wil ondervangen.

Steun voor nieuw- of verbouw van sportaccommodaties waarbij nadrukkelijk gemikt wordt op multifunctioneel gebruik,  past in het sportbeleid van Fonds 1818. Dit geldt ook voor initiatieven op het terrein van beweegstimulering en de ontwikkeling van een gezonde leefstijl.  In 2013 is ruim het totale  budget besteed aan projecten die voldoen aan de  doelstellingen.

Omdat de verwachting is dat de zowel in Den Haag als in andere gemeenten sportverenigingen steeds meer een multifunctionele rol gaan spelen waarbij zij zich nadrukkelijk richten op hun omgeving, wordt het budget voor sport  verhoogd  naar € 600.000. In 2013  is een bedrag van € 513.709,- aan sport besteed.

U bent hier