Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Maatschappelijke opvang

Met initiatieven op dit terrein wordt beoogd de situatie van personen in de marge van de samenleving te verbeteren. Doelgroepen zijn dak- en thuislozen, zwerfjongeren, vluchtelingen, verslaafden en ex-gedetineerden. In 2013 is met een bedrag van € 532.500 bijna 90 % van het gereserveerde budget aan projecten op het terrein van maatschappelijk opvang besteed. De uitgaven liggen in 2013 hoger dan in 2012 toen een bedrag van € 448.150 is uitgegeven. Dit verheugt ons omdat bij uitstek  in dit domein de noden groot zijn en Fonds 1818 graag waar mogelijk bijspringt.

In 2013 zijn ook weer bijdragen toegekend aan Stichtingen Urgente Noden.  Verder zijn aanvragen van onder meer Stek voor Stad en Kerken  het zogenoemde Wereldhuis in Den Haag waar in samenwerking met Vluchtelingenwerk Zuidvleugel Den Haag advies en informatie wordt gegeven aan ongedocumenteerde migranten.

Gekozen is voor 2014 het budget voor Maatschappelijke Opvang op € 600.000 te handhaven.

U bent hier