Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Buurtwerk

Vanuit de gedachte dat sociale samenhang begint bij de mensen in het portiek en op straat ondersteunt Fonds 1818 nadrukkelijk buurt- en wijkprojecten. Ingestoken wordt op het uitlokken van nieuwe initiatieven. Afgelopen jaren is dit gelukt, dit mag blijken uit de uitgaven. Waar het budget in 2007 nog € 250.000 bedroeg, zijn de uitgaven in 2012 op € 748.868 uitgekomen. In 2013 heeft het fonds echter binnen het domein ‘buurtwerk’ de helft minder uitgegeven dan verwacht. Er was € 800.000,- begroot en de totale uitgaven waren € 359.224,-. Het aantal aanvragen daarentegen is niet veel minder geworden (10 % minder ten opzichte van 2012).

Zoals in de inleiding van Zorg en Welzijn (p. 4) is aangegeven, denkt het fonds dat de teruglopende aanvragen en minder uitgegeven budgetten komt door bezuinigingen. Deze zijn hard aangekomen, vooral bij de bewonersorganisaties. De gemeente Den Haag is vorig jaar begonnen met het structureel afbouwen van subsidie die zij aan buurt- en bewonersorganisaties geeft. In 2012 kregen de bewonersorganisaties nog 100% subsidie. In 2013 was deze 75%. Het komend jaar zal de subsidie verder dalen naar 50% en in 2015 zal de subsidie nog maar slechts 25% bedragen. Er wordt voornamelijk gekort op de activiteiten gelden en de administratieve ondersteuning. Daarvoor in de plaats wil de gemeente aan alle buurt- en wijkorganisaties de mogelijkheid bieden om via de stadsdelen financiering te vragen per activiteit.

Het college van B en W (Den Haag) wil dat er meer burgers initiatieven gaan ondernemen. De praktijk is echter dat deze nieuwe initiatieven weer aankloppen bij de bewonersorganisaties en deze wil geen nieuwe projecten starten omdat de administratieve kracht bijna is wegbezuinigd. Momenteel zijn de bewonersorganisaties meer bezig met de vraag ‘hoe overleef ik dit?’ dan met het bedenken van nieuwe projecten. Vanuit Fonds 1818 willen we de ontwikkelingen hierop blijven volgen en waar wenselijk een rol spelen.

Een andere ontwikkeling is dat woningbouwcorporaties bijna geen projecten meer steunen. Door de crisis zijn deze organisaties zich meer gaan richten op hun core business (huizen verhuren) en minder op leefbaarheidsprojecten. Waardoor het voor bewoners moeilijker wordt om bredere financiering te vinden voor hun initiatieven.

Door de doorzettende bezuinigingen verwacht het fonds geen toename in het aantal aanvragen. Daarom is de begroting op € 600.00 gehouden, dit is 200.000 minder dan vorig jaar. 

U bent hier