Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Arbeidstoeleiding & Activering

De uitgaven voor arbeidstoeleiding & activering liepen jaarlijks op. Voor projecten in dit domein was voor 2012 een bedrag van € 300.000 gereserveerd. Er is toen een bedrag van meer dan € 350.000 uitgegeven. De verwachting was dat de uitgaven in 2013 weer hoger zouden uitvallen dan in 2012 en het budget voor projecten op het terrein van Arbeidstoeleiding & Activering is voor 2013 daarom verhoogd naar € 400.000.

In 2013 is een bedrag van € 314.000 uitgeven. Dit komt neer op ruim 78 % van het gereserveerde budget. Het zag er tot voor kort naar uit dat het budget in 2013 in zijn geheel zou worden aangesproken omdat er al geruime tijd twee behoorlijk forse aanvragen liggen. Het is aanvrager echter niet gelukt voor het einde van het jaar harde afspraken met betrokken gemeentes te maken. Voor ons Fonds voorwaarde om de projecten te ondersteunen. Dit komt overigens vaker voor. Omdat overheden  steeds meer gericht zijn op zelfredzaamheid van burgers waarbij het vergroten van maatschappelijke participatie gestimuleerd wordt, zijn bij projecten in dit domein doorgaans ook overheden betrokken. Fonds 1818 stelt in bepaalde gevallen het al dan niet verlenen van steun afhankelijk van subsidie van overheden.

Een omvangrijk project in het domein Arbeidstoeleiding & Activering waarvoor Fonds 1818 steun heeft verleend is de Buzinezzclub. Met de opzet van de Buzinezzclub in Den Haag worden jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk toegeleid. Voor de eerste fase van het project wordt steun van fondsen gevraagd. Volgens plan is de gemeente daarna financier op basis van no cure, no pay.

Voor 2014 wordt het budget op hetzelfde niveau gehandhaafd als in 2013.

U bent hier