Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Natuur & Milieu

Het budget voor 2014 voor Natuur & Milieu is vastgesteld op € 2.080.000, dit is € 200.000 minder dan de begroting van 2012 en euro 121.673 meer dan uitgegeven in 2013.

Het budget 2014 is opgebouwd uit vier componenten: € 580.000 voor Natuur, € 300.000 voor Milieu, € 400.000 voor het Duurzaamheidstraject en € 800.000 voor Groene Schoolpleinen.

Het traject Natuur & Milieu is nog steeds groeiend, zowel in budget als in aantal gehonoreerde aanvragen. Het programma Groene Schoolpleinen zorgde ook dit jaar weer voor een grote stijging van het aantal aanvragen: 77 in 2013, waarvan slechts een enkele werd afgewezen. In totaal werd een bedrag van € 1.114.490 gedoneerd aan de groene schoolpleinen.

Het aantal natuurprojecten is, evenals in voorgaande jaren, een stuk groter dan het aantal milieuprojecten: (38  tegen 12 gehonoreerde projecten). Anders dan de vorige jaren lagen de donatiebedragen van beide onderdelen redelijk ver uit elkaar.

Het grotere aantal natuurprojecten is te verklaren uit het feit dat burgerinitiatieven zich meer op natuur richten dan op milieu. De milieu- en duurzaamheidprojecten worden toch vanwege hun ingewikkelder aard eerder opgezet door professionele instellingen, terwijl iedere buurtorganisatie, school, welzijnsclub makkelijk een natuurproject kan realiseren.

 

Natuur

 €     580.000

 €    406.047

 €   580.000

Groene schoolpleinen

 €  1.000.000

 € 1.114.490

 €   800.000

Milieu

 €    300.000

 €     255.290

 €   300.000

Duurzaamheidstraject

 €    400.000

 €    182.500

 €   400.000

Totaal

 € 2.280.000

 € 1.958.327

 € 2.080.000

 

 

U bent hier