Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Muziek

Binnen de amateurkunst muziek voert Fonds 1818 alweer enige jaren een eenduidig beleid: Koren kunnen deelnemen aan Koren Zingen voor Ouderen en daarmee geld verdienen voor hun reguliere activiteiten. Fonds 1818 stelt voor de reguliere activiteiten van koren geen bijdragen meer beschikbaar. Wel kunnen aanvragen ingediend worden voor bijzondere concerten. Reden voor ondersteuning is niet alleen het bijzondere concert voor een algemeen publiek, maar zeker ook het ondersteunen van sterke sociale verbanden in onze maatschappij. Of koren daadwerkelijke sterke sociale verbanden zijn wordt onderzocht in de meta-evaluatie koren die in 2014 wordt uitgevoerd.

In 2013 heeft het Fonds de lijn doorgezet om zich zakelijker op te stellen t.o.v. de koren. Steeds vaker wordt in de contractbrief een vastgestelde eigen bijdrage als voorwaarde opgenomen voor een donatie en/of garantie van Fonds 1818. Ook wordt meer en meer aangegeven dat we maximaal een X percentage van de kosten voor rekening van Fonds 1818 willen nemen. Dit percentage komt een uitzondering daargelaten niet boven de 20% uit. Hiermee benadrukt het fonds de eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager.

 Bij uitvoeringen en concertreeksen van professionele ensembles, koren en orkesten speelt het criterium een rol dat mensen die anders niet snel in aanraking komen met (klassieke) muziek hiervan op laagdrempelige wijze kennis kunnen nemen. Een goed voorbeeld in deze is het Festival Classique, waaraan de afgelopen drie jaar steun is verleend. Op talloze locaties in Den Haag worden op binnen- en buitenpodia concerten gegeven, naast workshops en een educatief programma.

Het onderdeel talentontwikkeling binnen de “klassieke” muziek wordt o.a. ingevuld door het Prinses Christina Concours. Deze organisatie biedt jonge talentvolle musici een podium. Deze organisatie, die al ondersteund werd door de rechtsvoorganger van Fonds 1818 de Nutsspaarbank ‘s-Gravenhage, is één van de trouwste klanten van Fonds 1818. Hoewel het Fonds het Prinses Christina Concours al 20 jaar steunt, bereikt het Fonds hiermee elk jaar weer een nieuwe groep muzikale talenten.

Popmuziek
Fonds 1818 is op het gebied van muziekfestivals nog steeds een belangrijke speler in zijn werkgebied. In 2013 steunde het fonds wederom weer veel (pop)muziekfestivals. Het grootste gedeelte van de donaties ging naar lokale popfestivals. Ook werd dit jaar een behoorlijke bijdrage geleverd aan de infrastructuur op het gebied van popmuziek. In Den Haag door een lening aan het Paard van Troje, waardoor Stichting Cultureel Centrum 't Paard het Paard Café kan gaan overnemen. De te verwachten winst zal het cultureel ondernemerschap van de stichting bevorderen. In Leiden werd een donatie van € 35.000 alsmede een garantie van € 10.000 beschikbaar gesteld aan het Muziekhuis. Dit muziekhuis biedt -naast een programmering op podium de Qbus- aan jonge amateurs uit de regio de mogelijkheid om te oefenen in een tiental oefenruimtes. Deze oefenruimtes waren hard toe aan een vernieuwing en vervanging van de apparatuur. Hiervoor werd de donatie van Fonds 1818 beschikbaar gesteld.

Voor 2013 wordt het budget voor Muziek gehandhaafd op € 850.000. Dit bedrag is in 2013 vrijwel in zijn geheel benut.

Een bijzonder feit is en blijft dat ongeveer één op de tien Nederlanders gemiddeld vijftig minuten per week actief bezig is met muziekbeoefening, waarvan ruim de helft in groepsverband.

Terug naar Kunst & Cultuur

U bent hier