Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Multidisciplinair

In 2012 is voor het eerst gewerkt met het domein Multidisciplinair. Reden om dit domein toe te voegen aan het traject Kunst & Cultuur was dat de adviseurs te vaak in dubio verkeerden in welk domein een project het beste ondergebracht kan worden. Als een project twee of meer disciplines verenigt, wordt het onder dit domein gerubriceerd.

Steun voor multidisciplinaire projecten past goed in het beleid van Fonds 1818 dat er onder meer op gericht is verbindingen tot stand te brengen. Voor zowel uitvoerenden als publiek is het interessant om kennis te maken met andere kunststijlen. Dit leidt tot ontmoeting en participatie. Veel projecten in dit domein hebben de vorm van een festival.

In 2013 was er een forse onderbesteding van het budget voor dit domein. Ruim € 300.000 van het beschikbare budget van € 750.000 is niet besteed, terwijl in 2012 nog een bedrag van € 1 miljoen werd toegekend. In het bedrag van € 1 miljoen zat een donatie van € 500.000 voor Cultuurfonds Leiden voor de jaren 2013 - 2015. Hiermee is gelijk het grote verschil verklaard tussen de jaren 2012 en 2013. Het aantal beoordeelde en gehonoreerde projecten is namelijk min of meer gelijk gebleven en exclusief de donatie aan Cultuurfonds Leiden is er nog geen € 100.000 minder uitgegeven dan in 2012.

Opvallend is het hoge toekenningspercentage binnen dit domein: bijna 85% van de aanvragen wordt positief beoordeeld. Reden waarom het percentage zo hoog ligt, is waarschijnlijk de gedachte dat multidisciplinaire projecten de kans vergroten op ontmoeting, participatie en een eerst kennismaking met een (anders) kunstdiscipline. Dit zijn belangrijke beleidsuitgangspunten binnen het donatiebeleid van Fonds 1818.

Voor 2014 is het budget verlaagd naar € 550.000. Dit is nog altijd ruim € 100.000 meer dan in 2013 is uitgegeven.

Terug naar Kunst & Cultuur

 

U bent hier