Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Literatuur/film

Diverse activiteiten op gebied van film en lezen/poëzie zullen ondersteuning blijven ontvangen. Film is en blijft een kunstvorm die voor een grote groep mensen en vooral jongeren toegankelijk is. Ondanks of misschien dankzij alle internetmogelijkheden blijft het bioscoopbezoek in Nederland toenemen. Dit biedt mogelijkheden om groepen mensen te interesseren voor films met een maatschappelijke of culturele boodschap die bijvoorbeeld in Filmhuizen of tijdens festivals worden vertoond. Filmfestivals worden ondersteund als er een relevant maatschappelijk thema is zoals bij het festival Movies that Matter. Ook kan een specifieke culturele groep worden uitgelicht, zoals bij de Arab Women’s Film Day en het Indian Film Festival The Hague, met buiten filmvertoningen ook een verdiepingsprogramma met bijvoorbeeld workshops. Bezoekers moeten in redelijkheid bijdragen aan de inkomsten van het festival.

Ook projecten op het gebied van literatuur, poëzie en lezen in het algemeen zullen steun blijven ontvangen. Wijkgerichte literaire activiteiten en laagdrempelige grote festivals die interesse en aandacht voor lezen in het algemeen en poëzie en literatuur in het bijzonder stimuleren, passen binnen het beleid van Fonds 1818. Deze festivals bieden mogelijkheden tot ontmoeting en kennismaking met andere zienswijzen en culturen. Mooi is te zien dat de inspanningen van voorgaande jaren bij o.a. Winternachten hebben geleid tot een programma in 2013 waarbij een veel grotere betrokkenheid is van migrantengroepen bij dit literaire festival.

In 2012 heeft Fonds 1818 enkele grote projecten van de bibliotheken In Den Haag, Delft en Zoetermeer gesteund om de ongewenste gevolgen van de forse bezuinigingen te kunnen verminderen. In 2013 is er ook contact opgenomen met de bibliotheek in Leiden, BplusC. Ondanks een positief gesprek met de directeur in bijzijn van het Leidse Fonds ‘Carolus Gulden’, heeft het gesprek, waar concreet gesproken is over een verbouwing van een wijklocatie, (nog) niet geleid tot een projectaanvraag.

De investeringen in drie grote bibliotheekprojecten in 2012 en het uitblijven daarvan in 2013 hebben gevolgen gehad voor het bestede budget in 2013. In 2013 is € 250.000 minder uitgegeven dan in 2012 en is ‘slechts’ 75% van het begrote budget van € 400.000 besteed. Wel zijn er meer aanvragen ontvangen binnen dit domein t.o.v. 2012: 45 tegenover 39 in 2012.

In 2014 gaat Fonds 1818 met hulp van Stichting Greenwish onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een programma op te zetten waarmee de aanwezigheid van kleine, openbaar toegankelijke ruilbibliotheekjes (Little Libraries) in het werkgebied van het fonds gestimuleerd kan worden.

Ondanks de onderbesteding blijft het budget op € 400.000 staan. 

Terug naar Kust & Cultuur

U bent hier